Zrenjanin- Pogledajte aktuelne oglase za posao u Zrenjaninu:

Magistar farmacije specijalista medicinske biohemije

DOM ZDRAVLJA „DR BOŠKO VREBALOV“, Zrenjanin

Radni odnos se zasniva na određeno vreme do 6 (šest) meseci zbog povećanog obima posla.

Uslovi:

-na integrisanim akademskim studijama,(farmaceutski ili medicinski fakultet) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. Godine,na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri, odnosno pet godina,(farmaceutski ili medicinski fakultet) po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine
stručni ispit; licenca;
-najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju magistra farmacije medicinskog biohemičara;
-najmanje tri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju magistra farmacije specijaliste medicinske biohemije ili u zvanju doktor medicine specijalista u labaratorijiskoj dijagnostici;
specijalizacija iz medicinske biohemije ili specijalizacija iz kliničke biohemije.

Zainteresovani kandidati duži su da podnesu:

prijavu sa kratkom biografijom
overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu
overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu
overenu fotokopiju licence
dokaz o radnom iskustvu
overenu fotkopiju diplome o završenoj specijalizaciji iz medicinske biohemije, odnosno kliničke biohemije – važi za kandidate koji konkurišu sa zvanjem: magistar farmacije specijalista medicinske biohemije i doktor medicine specijalista u labaratorijskoj dijagnostici.
potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom).

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.Oglas će biti objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Medicinska sestra – tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima

Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, Zrenjanin

O G L A S

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom, zbog povećanog obima posla

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određenovreme sa punim radnim vremenom – povećan obim posla u Opštu bolnicu „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, za radno mesto

Medicinska sestra – tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima

Rad na Odeljenju Neurologija

Kandidati moraju posedovati IV stepen stručne spreme, završenu srednju medicinsku školu – opšti smer i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

molbu
CV
overenu fotokopiju diplome
overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu).
lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice
dokaz o imunizaciji MMRvakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)
dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, Ul.dr Vase Savića 5sa naznakom „OGLAS“

Dokumentacija se predaje u zatvorenim kovertama

Naznačiti u molbi i na koverti datum početka oglasa

Oglas važi od 21.10.2021. godine do 28.10.2021. godine

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

 

BRAVAR

Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, Zrenjanin

 

O G L A S

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom, zbog povećanog obima posla. Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom – povećan obim posla u Opštu bolnicu „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, za radno mesto Tehničar investicionog / tehničkog održavanja / održavanja uređaja i opreme

Bravar

Kandidati moraju posedovati III stepen stručne spreme, završenu srednju mašinsku/tehničku školu, smer bravar.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

molbu
CV
overenu fotokopiju diplome
lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)
dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, Ul.dr Vase Savića 5sa naznakom „OGLAS“

Dokumentacija se predaje u zatvorenim kovertama

Naznačiti u molbi i na koverti datum početka oglasa

Oglas važi od 21.10.2021. godine do 28.10.2021. godine

 

 

Doktor medicine izabrani lekar

 

Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ ,Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, Zrenjanin
raspisuje

O G L A S za prijem u radni odnos

Doktor medicine izabrani lekar – 6 izvršilaca

Radni odnos se zasniva na određeno vreme: zbog povećanog obima posla do 6 meseci.

Uslovi:

završen Medicinski fakultet
položen stručni ispit za doktora medicine

Zainteresovani kandidati duži su da podnesu:

prijavu sa kratkom biografijom
overenu fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu
overenufotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu za doktore medicine
overenu fotokopiju Rešenja o upisu u Imenik lekarske komore Srbije
potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom).

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kuvar/Poslastičar

 

Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, Zrenjanin

Raspisuje OGLAS : Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom do povratka privremeno odsutnog zaposlenog za radno mesto

Kuvar/poslastičar

Kandidati za radno mesto Kuvar/Poslastičar, treba da poseduju III stepen stručne spreme, završenu srednju ugostiteljsku školu – smer Kuvar.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

molbu
CV
overenu fotokopiju diplome
lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice
dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)
dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom „OGLAS“

Dokumentacija se predaje u zatvorenim kovertama
Naznačiti u molbi datum početka oglasa
Adresa: dr Vase Savića 5 Zrenjanin

Oglas važi od 14.10.2021. godine do 23.10.2021. godine

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

 

 

KONOBAR, KUVAR, VASPITAČICA

Zbog povećanog obima posla kafe restoranu-igraonici Greenfield potreban kuvar, konobar-šanker, pomoćni radnik (spremačica), kao i vaspitačice za potrebe igraonice isključivo na duži vremenski period.

Za sve detalje pozovite br. telefona 060/5548576