Zrenjnain- Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, u okviru svog plana i Programa rada za tekuću 2021. godinu, realizuje projekat “Unapredimo sport u Vojvodini”, koji podrazumeva obilazak 11 jedinica lokalnih samouprava sa teritorije Pokrajine. U okviru poseta, organizuju se radni sastanci sa predstavnicima JLS na temu funkcionisanja sistema sporta na lokalnom nivou.

Grad Zrenjanin i Sportski savez grada juče su bili domaćini jednog od tih skupova, kom su prisustvovali predstavnici Grada Zrenjanina i opština Titel, Sečanj i Žabalj, zaduženi na različite načine za oblast sporta u svojim sredinama.

U ime Grada Zrenjanina, u radu skupa učestvovali su Vukosava Đapić Atanacković, generalna sekretarka Sportskog saveza grada, Danijel Šebez, direktor Javne ustanove “Sportski objekti” i Siniša Vukić, odbornik Skupštine grada Zrenjanina.

Učesnike skupa pozdravila je Aranka Binder, VD podsekretarke sekretarijata za sport i omladinu, prenela je pozdrave Pokrajinskog sekretara Daneta Baste i upoznala prisutne sa idejom ovog projekta, aktuelnim temama o kojima se razgovara, mogućnostima za unapređenje sporta i aktivnostima Sekretarijata. Istakla je da se podaci prikupljaju iz svih 45 gradova i opština sa teritorije AP Vojvodine, što će predstavljati značajnu pomoć u procesu izrade Nacionalne strategije u sportu, a u okviru Akcionog plana pokrajine u toj oblasti. Takođe, kako je navela, i svaka opština će biti u obavezi da izradi programe razvoja sporta u lokalu.

Stručne teme o kojima je bilo reči tokom sastanka ticale su se funkcionisanja sporta na lokalnom nivou, Zakona o sportu, inspekcijskog nadzora i uređenja i unapređenja sistema sporta u Republici Srbiji, AP Vojvodini i gradovima/opštinama. O ovim temama govorili su predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu Branko Vujović, koordinator programa “Unapredimo sport u Vojvodini” i član radnih grupa za izradu Nacionalne strategije razvoja sporta i dr Milorad Dokmanac, sportski inspektor i rukovodilac Grupe za razvoj olimpijskog, paraolimpijskog sporta i međunarodne projekte.

Kao ključni ciljevi i benefiti jučerašnjeg i drugih sastanaka u vezi sa realizacijom projekta “Unapredimo sport u Vojvodini” označeni su edukacija i razmena iskustava; definisanje prioriteta i pravci daljeg delovanja; kvalitetnije vertikalno i horizontalno institucionalno povezivanje svih činilaca sistema sporta u APV; pokretanje novih razvojnih programa, izrada analize stanja sporta u AP Vojvodini, izrada novih baza podataka i drugo.

Projekat se okončava završnim skupom u Novom Sadu, 21. decembra.

U drugom delu jučerašnje posete Gradu Zrenjaninu, predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu prisustvovali su ceremoniji preimenovanja hale “Medison” u Zrenjaninu u Halu sportova “Zvonimir Zvonko Vujin”.