Zrenjanin- Izdavanje ATA karneta, usluga  koja je izuzetno važna privrednicima koji nastupaju van granica Srbije, PKS je od 1. januara 2022. godine omogućila i u PRK Zrenjaninu.

ATA karnet je jednostavan međunarodni carinski dokument koji omogućava privremeni uvoz najvažnijim grupama roba kojima se trguje u svetu. ATA karnetom roba cirkuliše neocarinjena za period od jedne godine na carinskom području zemlјe koja je prihvatila Konvenciju o privremenom uvozu i to bez popunjavanja nacionalnih carinskih isprava, plaćanja carine ili polaganja depozita, što inače sledi u redovnom postupku za privremeni izvoz, odnosno uvoz. To je svojevrsni „pasoš za robu“ i predstavlja dokument koji višestruko smanjuje novčane i vremenske troškove, kako samim korisnicima karneta, tako i carini.

Kako bi domaćim privrednicima znatno uštedela vreme i umanjila troškove, Privredna komora Srbije pruža svoje usluge na lokalnom nivou, kroz mrežu regionalnih privrednih komora koje su deo jedinstvene organizacione celine PKS.

Proces podnošenja zahteva je digitalizovan, korisnik na PKS sajtu www.pks.rs<http://www.pks.rs> treba da pristupi onlajn aplikaciji za izdavanje ATA karneta, registruje se, a zatim popuni zahtev, robnu listu i zakaže datum, vreme i mesto preuzimanja ATA karneta.