Psihoterapija nije namenjena samo ljudima sa psihičkim tegobama ili onima koji trenutno ne uspevaju da se samostalno izbore sa životnim izazovima. Ona je pre svega način da bolje upoznate sebe, unapredite zdravlje i svakodnevni život, kao i odnose sa drugima- ističu iz Todorović centra.

„Svako od nas ima jedinstven mentalni sklop satkan od emocija, mišljenja i usvojenih obrazaca ponašanja koji kroje naš pogled na svet i način života. U savremenom društvu preopterećenom poslom, ličnim usavršavanjem i globalnim promenama naročito je teško uspostaviti balans i izboriti se sa svakodnevnim stresom. Koliko god ste stabilna ličnost u nestabilnom ili ekonomski urušenom društvu nemoguće je da to ne ostavi trag na vaše mentalno zdravlje“– istakla je Tanja Todrović psihoterapeut.

Depresija, anksioznost, strahovi, problem u partnerskim odnosima, stres…jesu često problem svakodnevice. Međutim čak i ukoliko nemate konkretan problem koji želite da rešite, psihoterapija je najbolji način da istražite svoj unutrašnji život, preispitate iskustva koja su vas oblikovala i usvojite zdravije načine ponašanja kako biste postigli veće zadovoljstvo.

Na čemu možete da radite sa terapeutom ako nemate konkretan problem:

  • Smirivanju uma –
  • Produktivnosti –
  • Samopouzdanju –
  • Donošenju odluka –
  • Odnosima sa drugim ljudima …

Psihoterapija nam pomaže da osvestimo svoje ponašanje, način razmišljanja i shvatimo kako ono utiče na nas na svim poljima, jer najčešće upravo šabloni koje koristimo u ponašanju produbljuju probleme i sprečavaju nas da napredujemo. Briga o sebi nije nešto što bi trebalo da ostavljamo za kasnije, ali kada god počeli da se bavimo sobom, napredak je moguć. Nova godina je period kad uglavnom svodimo račune, ne samo finansijske, već i emotivne, s toga i prilika da sebe preispitamo i kroz psihoterapiju osim da rešimo probleme, možemo i da unapredimo svoj lični rast i razvoj.

Suština individualnog rada sa decom je pozitivan razvoj ličnosti što vodi ka postizanju većeg nivoa samopouzdanja kod dece i tinejdžera. Ciljevi psihološkog savetovanja sa decom i tinejdžerima odnose na psihičko funkcionisanje deteta i tinejdžera, koje se ciljano prorađuje i fokus je uvek na njihovim potencijalima i kapacitetima.

Intervencije se sastoje u:

  • prepoznavanju oblika sopstvenog neadekvatnog ponašanja i učenju novih obrazaca ponašanja,
  • razvijanje veština komunikacije i načina reagovanja u konfliktnim situacijama,
  • emocionalnom razvoju i načinima regulacije emocija (najčešće besa),
  • edukaciji o pravima, ali i obavezama i odgovornostima koje imaju prema sebi i drugima.

Osim integrativnog psihoterapijskog pristupa TODOROVIĆ CENTAR je prepoznatljiv po timu interdisciplinarnih stručnjaka. Na jednom mestu možete dobiti usluge prevencije, procene i adekvatan tretman kroz terapijski i edukativno savetodavni rad.

Više informacija o zakazivanju termina usluga psihoterapeuta, defektologa, logopeda, pedagoga možete dobiti od stručnjaka u Todorović centru, Žitni trg 12/2 , telefon 0621631448.

Posetite sajt  Todorović centra  www.psihoterapijazrenjanin.rs ili Facebook stranicu.

Instagram stranica