Posle višegodišnjeg zastoja u radu ponovo su otvorene stomatološke ambulante u:
– 1. zdravstvenoj stanici (ul. Dositeja Obradovića bb),
– 5. zdravstvenoj stanici (ul. Cara Dušana 107a)
– Ambulanta Melenci, za odraslo stavovništvo
– O.Š. „Dr Boško Vrebalov“ Melenci, dečija zubna ambulanta
Radno vreme i smene stomatoloških ambulanti biće istaknuto na zdravstvenoj ustanovi u kojoj se ambulanta nalazi.