Ruže Šulman je prvo naselje u gradu koje je, u sklopu Prve faze rekonstrukcije gradske vodovodne mreže, kompletno pokriveno novom vodovodnom mrežom. Novom mrežom povećava se kvalitet vodosnabdevanja – eleminišu se kvarovi na mreži kao i mogućnost degradacije vode tokom prolaska kroz istu i obezbeđuje se protok dovoljne količine vode stabilnog pritiska. Uskoro će započeti radovi na zameni vodovodne mreže i u drugim gradskim naseljima.

Građevinski radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Ruže Šulman su završeni, pa je ovo naselje prvo u gradu koje je kompletno pokriveno novom vodovodnom mrežom.
Pomenuti radovi izvršeni su okviru Prve faze rekonstrukcije gradske vodovodne mreže, za koju je projektnu dokumentaciju pripremilo JKP „Vodovod i kanalizacija, a sredstva za njihovu realizaciju u visini od 60,7 miliona dinara obezbedili su Grad Zrenjanin i AP Vojvodina.

Postavljena je nova vodovodna mreža od polietilenskih cevi visoke gustine u dužini od 2,5 kilometara, kao i 36 novih betonskih šahtova sa poklopcima u kojima su izmešteni vodomeri iz objekata, svi šahtovi na zelenim površinama su završeni, a izgrađeno je i 10 podzemnih hidranata čime se povećava bezbednost objekata i povećava broj mesta za ispiranje vodovodne mreže.
Svi objekti, ukupno njih 48, priključeno je na novu vodovodnu mrežu i snabdevaju se vodom iz iste. Novoizgrađena vodovodna mreža je, pre priključenja objekata na istu, u dva navrata isprana, dezinfikovana i punjena kako bi se izvršilo njeno testiranje. Vršene analize pokazuju da nema degradacije vode nakon prolaska kroz novu mrežu.
Svaki priključak na mreži ima svoj ventil, kao i svaki krak vodovodne mreže, što će usloviti da u budućnosti prilikom radova na mreži ne dolazi do isključenja kompletnog naselja, već samo onih delova u neposrednoj blizini kvara.

Radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Ruže Šulman su od izuzetnog značaja iz razloga što će se zamenom cevi koje su stare više od 50 godina unaprediti sistem vodosnabdevanja – eleminisati kvarovi na mreži i mogućnost degradacije vode tokom prolaska kroz istu, obezbediće se dovoljne količine vode stabilnog pritiska u mreži, omogućiće se lakše očitavanje vodomera i pristup ekipama preduzeća pri sanaciji kvara.

U narednim danima izvršiće se i priključenje svih krakova mreže na deo novoizgrađenog glavnog voda, nakon čega će JKP „Vodovod i kanalizacija“ preuzeti održavanje novoizgrađene mreže, a izvođač radova završiti započete radove na vraćanju javnih površina, putnih i zelenih, u prvobitno stanje.

Grad Zrenjanin je obezbedio sredstva za nastavak realizacije Prve faze rekonstrukcije vodovodne mreže, tako da će ubrzo započeti radovi na zameni vodovodne mreže i u drugim gradskim naseljima.