TODOROVIĆ CENTAR, za psihoterapijsku  i razvojnu podršku, pruža na jednom mestu usluge koje se odnose na sve starosne dobi na pojedinca, parove, decu, porodicu.

Osim integrativnog psihoterapijskog pristupa kojim se bavim, TODOROVIĆ CENTAR je prepoznatljiv po timu interdisciplinarnih stručnjaka
Tim Todorović centra čine stručnjaci psihoterapeut, defektolog, logoped, pedagog, psiholog i lekar pedijatar.
Centar pruža usluge psihoterapije, psihološkog savetovanja, defektološku procenu i tretman, logopedsku procenu i tretman, pedagošku procenu i tretman , psihološku procenu i tretman i psihološka testiranja, kao i konsultacije sa lekarom pedijatrom.
Interdisciplinarni pristup je važan, jer tako na jednom mestu možete dobiti najadekvatniji tretman u zavisnosti od potreba pojednca.

ZRENJANINCI SE TODOROVIĆ CENTRU NAJČEŠĆEN OBRAĆAJU ZA PSIHOTERAPIJU I DEFEKTOLOŠKE TRETMANE

Tanja Todorović psihoterapeut i defektolog

Osnivač Todorović centra, Tanja Todorović psihoterapeut i defektolog, navodi da su da su Zrenjaninci svoje poverenje ukazali Todorović centru. Kad je reč o uslugama psihoterapije, roditelji imaju razvijenu svest o tome da je psihoterapija i za decu i da prepoznaju momente kad je potrebno obratiti se stručnjaku. Psihoterapija dece pomaže deci i mladim ljudima (tinejdžerima, adolescentima kasnije) da osveste i prihvate smisao različitih stanja duše, poput tuge, besa, bola, osećanja usamljenosti, napuštenosti, nemoći, itd. Veoma je značajno podvući podršku koju psihoterapijski rad ima na poboljšanju kvaliteta relacionog odnosa roditelj – dete. Ako govorimo o odraslima, oni se na psihoterapiju javljaju iz različitih razloga kao npr bračni, porodični I partnerski problem, problem na poslu, depresija, anksioznost, psihosomatske tegobe, strahovi, trauma,opsesivno kompulsivne radnje, panični napadi…kao I oni koji žele da rade na poboljšanju kvaliteta svog života.

DEFEKTOLOŠKA PROCENA I TRETMAN SU VAŽNI ZA PRAVILAN RAZVOJ DETETA

Takođe u TODOROVIĆ CENTRU smo dobili objašnjenje da sa sama uloga defektologa u stimulaciji razvoja može biti u vidu stimulacije razvoja motorike, koja je baza razvoj ostalih veština i sposobnosti, razvoj kognicije (saznajni razvoj), razvoj govora, kao i socio-emocionalni razvoj. Stav koji TODOROVIĆ CENTAR zastupa jeste da defektolozi sprovode tretmane kroz igru i stvaraju uslove da dete usvaja znanja i veštine, koje će im život učiniti kvalitetnijim. U okviru tretmana roditelji dobijaju savete, kako i na koji način mogu sami da pomognu svojoj deci. Pogrešno je uverenje da defektolozi rade samo sa decom/odraslima sa smetnjama u razvoju, defektolozi rade i sa decom i odraslima tipične populacije.

Prostorije Todorović centra

Više o Todorović centru moćete pronaći na sajtu www.psihoterapijazrenjanin.rs 

ili Facebook stranici.