Javno preduzeće “Putevi Srbije” investitor je radova na rehabilitaciji na državnom putu II A reda broj 129, na deonici Titelski most – Perlez. U pitanju je deonica dužine 5,5 kilometara, na jednom od puteva u najlepšem prirodnom okruženju na teritoriji Grada Zrenjanina, uz šumovito priobalje reke Begej i njegovo ušće u Tisu, a potom obalom Tise do drumsko-železničkog mosta.

Deonica je posebno značajna za stanovnike Perleza i Knićanina, s banatske i Titela, s bačke strane, alternativni je pravac za Novi Sad, kao i za izlaz na auto-put Beograd – Subotica, kod Šajkaša. Iako planiran kao put zonom zaštitnog nasipa uz Begej i Tisu, frekvencija saobraćaja na njemu, posebno teretnog, prouzrokovala je oštećenja i nametnula potrebu za ugradnjom novog asfalta celom dužinom.

U toku izvođenja radova, u periodu od 7 do 17 časova, saobraćaj se odvija jednosmerno naizmeničnim propuštanjem vozila, regulisano ručno sa zastavicama. Van vremena izvođenja radova, saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem regulisano semaforima. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, a izvođač je preduzeće “Eko-gradnja” iz Zrenjanina.

Planirani rok trajanja radova je 31. maj 2022. godine.