Narodnom muzeju Zrenjanin na ovogodišnjim konkursima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama odobrena su sredstva za realizaciju deset projekata u ukupnom iznosu od 3.875.000 dinara. Pored toga, odobren je i projekat Rekonstrukcije i adaptacije stalne arheološke postavke u Obrazovno kulturnom centru u Sečnju koja je depandans zrenjaninskog muzeja, u iznosu od 300.000 dinara.

Kako navode u toj ustanovi kulture, na učešće na konkursima dostupnim za ustanove kulture podstakla ih je želja za unapređenjem prostora i rada muzeja. Odobrena su im sredstva za realizaciju izložbi, istraživačku delatnost, publikacije, ali i opremanje prostora muzeja i unapređenje rada njihovih službi.

Na konkursima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije Narodnom muzeju su dodeljena sredstva za sedam projekata:
– Izložba „Češko presovano staklo u ogledalu“ (525.000 din),
– Publikacija „Dakle, Vi ste taj Uroš Predić?“ – reizdanje, redizajn (500.000 din),
– Muzej u školama – II faza projekta (300.000 din),
– Etnološki festival „Banatski dani teku“ (400.000 din),
– Arheološko istraživanje lokaliteta Stari grad – Novi Bečej (700.000 din),
– Preuređenje depoa arhive muzeja (300.000 din),
– Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija (dojava požara) u muzeju – prva faza (250.000 din).

Na Konkursu za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama muzeju su dodeljena sredstva za realizaciju tri projekta:
– Digitalizacija arhive muzeja (300.000 din),
– „Mali kustosi – velike priče“ (300.000 din),
– Izložba „Agrarno nasleđe Banata“ (300.000 din).

Među projektima koje će finansirati Pokrajinski sekretarijat je i Rekonstrukcija i adaptacija stalne arheološke postavke u Obrazovno kulturnom centru u Sečnju, koji je depandans Narodnog muzeja Zrenjanin i u čijem pisanju su aktivno učestvovali kustosi zrenjaninskog muzeja (300.000 din) .

“Narodni muzej Zrenjanin intezivno radi na poboljšanju uslova rada i podizanju postojećih uslova na viši nivo, u skladu sa tim i naše naredne aktivnosti biće usmerene na apliciranje ka domaćim i međunarodnim konkursima”, saopštavaju iz muzeja.