Zrenjanin- Pogledajte spisak venčanih iz evidencije Odeljenja  za poslove matičara u Zrenjaninu za period od 27. juna do 3. jula 2022. godine:

  • Pal Varga i Vinka Nikić
  • Albert Čeman i Anita Dvorski