Zrenjanin- Tokom letnjeg perioda izbušeno je, opremljeno i pušteno u rad pet novih bunara na izvorištima u pet naseljenih mesta: Elemiru, Melencima, Čenti, Orlovatu i Farkaždinu. Na taj način dodatno je unapređen sistem vodosnabdevanja u ovim naseljenim mestima.


Svako naseljeno mesto koje pripada Gradu Zrenjaninu ima sopstveni sistem vodosnabdevanja koji čine izvorište sa bunarima, hlorinatori, vodovodna mreža, a veći deo njih poseduje i vodotoranj.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin vrši redovno i plansko održavanje vodovodnih sistema u naseljenim mestima koje obuhvata održavanje elektro i mašinske opreme na izvorištu, ali i ispitivanje izdašnosti bunara, odnosno količine vode koja se crpi iz svakog bunara na izvorištu i na osnovu rezultata merenja vrši reparaciju postojećih ili bušenje novih bunara.
Bušenje novih bunara zahteva značajna materijalna sredstva koja se obezbeđuju zahvaljujući dobroj saradnji koju preduzeće ima sa osnivačem, odnosno Gradom Zrenjaninom, koji razume značaj ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu mrežu kako u gradu, tako i u naseljenim mestima.
Početkom godine najavljeni su planovi o bušenju novih bunara na izvorištu u pet naseljenih mesta: Elemiru, Melencima, Čenti, Orovatu i Farkaždinu, i zahvaljujući sredstvima koje je obezbedio Grad Zrenjanin pomenuti planovi su tokom leta realizovani, bunari su izbušeni, opremljeni i pušteni u rad, a izgrađena je i prateća vodovodna mreža koja ih povezuje sa postojećom u naseljenom mestu.
Tokom jula meseca u rad su pušteni bunari u Melencima (sa protokom od 10 l/s) i u Čenti (3 l/s). U drugoj polovini avgusta u rad su pušteni bunari u Farkaždinu (7 l/s), Elemiru (10 l/s) i Orlovatu (10 l/s).

Puštanjem u rad pomenutih bunara u značajnoj meri je unapređen sistem vodosnabdevanja u navedenim naseljenim mestima i obezbeđena je dodatna količina raspoložive vode za zadovoljenje racionalnih potreba meštana, a benefiti su se osetili odmah nakon njihovog puštanja u rad za vreme trajanja talasa tropskih vrućina.