Promocija programa „Moja prva plata“, u organizaciji Unije poslodavaca Srbije – poslodavci Zrenjanina i podršku Kulturnog centra Zrenjanina, biće održana u utorak, 25. oktobra 2022. godine, sa početkom u 13 časova, u maloj sali Kulturnog centra

Kako je najavljeno, cilj Programa jeste da se podstakne osposobljavanje mladih za rad kao i zapošljavanje mladih i pruži podrška privredi u rešavanju problema sa nedostatkom kadrova.

Iz Unije poslodavaca Srbije – poslodavci Zrenjanina ukazali su da su u našem gradu otvorene 232 pozicije i da je to odlična prilika za mlade ljude.

„Na događaju koji ćemo održati u utorak 25. oktobra, u saradnji sa kompanijama predstavićemo otvorene pozicije u našem Gradu, pored toga stručnjaci iz HR službi iz nekoliko zrenjaninskih kompanija ispričaće kako izgleda rad u kompaniji i informisaće prisutne o pravima i obavezama mladih u okviru ovog programa“ poručili su oni.

Mladima srednjeg obrazovanja obezbeđena je mesečna novčana naknada u iznosu od 25.000 dinara, dok za one visokog obrazovanja naknada iznosi 30.000 dinara. Doprinosi za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti se uplaćuju u skladu sa zakonom.

Pored iznosa koji isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje poslodavci mogu da isplate i dodatna sredstva. Pojedini članovi Unije poslodavaca Srbije – poslodavci Zrenjanina su svakako voljni da motivišu dodatno aplikante i planiraju da zadrže prijavljene mlade ljude u firmama.

Osposobljavanje za rad traje devet meseci.

Program Vlade Republike Srbije „Moja prva plata” sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva omladine i sporta, Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Privredne komore Srbije.

Program će omogućiti da se, i u 2022. godini, do 10.000 mladih srednjeg i visokog obrazovanja, do navršenih 30 godina života, bez radnog iskustva, osposobi za samostalan rad na konkretnim poslovima.