Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Erceg potpisali su, početkom decembra, ugovor o davanju na korišćenje opreme za sakupljanje i reciklažu otpada – novih kanti i kontejnera za komunalni otpad. Radi se o 700 kanti, zapremine 120 litara i 25 kontejnera, zapremine 1100 litara.

U međuvremenu je oprema stigla u Zrenjanin, u JKP “Čistoća i zelenilo”, koje je, u dogovoru s Gradom Zrenjaninom, sačinilo i plan podele. Kante i kontejneri biće raspoređeni u javnim ustanovama i objektima, tako da će ih dobiti sve osnovne i srednje škole, objekti Predškolske ustanove, svi domovi zdravlja, sportski i verski objekti, kao i određen broj objekata druge namene gde za to postoji potreba.

Predviđeno je da, u zavisnosti od vremenskih prilika, podela počne u drugoj polovini januara naredne godine. Zahvaljujući ovoj donaciji, javnom komunalnom preduzeću “Čistoća i zelenilo” biće omogućeno lakše iznošenje komunalnog otpada, a u značajnoj meri obnoviće se postojeća oprema i poboljšati trenutni kapaciteti za odlaganje otpada.

Izvor:zrenjanin.rs