Zrenjanin- Svake subote, od 4. februara do 13. maja 2023. godine, u prostorijama naše škole održava se BESPLATNA PRIPREMNA NASTAVA za upis u Srednju muzičku školu „Josif Marinković“ u Zrenjaninu.

Postanete dizajner zvuka, muzički saradnik ili muzički izvođač,  nastavnici muzičke škole „Josif Marinković“, kao i svake godine, pomažu učenicima da se pripreme za prijemni ispit iz solfeđa i teorije muzike.

Važno je da oni učenici koji NISU prethodno završili osnovnu muzičku školu, znaju da prvo polažu ispit za nivo osnovnog muzičkog obrazovanja (diferencijalni ispit), a zatim prijemni.

PRIJAVA

Mejl adrese: office@josif.edu.rs, pepsijosif@josif.edu.rs, biblioteka@josif.edu.rs
Kontakt telefon škole: 023/561104
Nototekar: 064/3644447
Psiholog: 069/2447230
Pedagog: 061/1475562