Lokalna poreska administracija Gradske uprave Zrenjanin obaveštava građane da dana 14.02.2023. godine dospeva prva akontacija poreza na imovinu za tekuću godinu.

Iznos kvartalne rate je isti kao iznos poslednje rate po rešenju za 2022. godinu.

Na teritoriji grada Zrenjanina NEĆE BITI ŠTAMPANE I PROSLEĐENE UPLATNICE (nalozi za uplatu) za prvi kvartal, tako da građani sami popunjavaju uplatnice sa pozivom na broj odobrenja koji je isti kao na prethodnim uplatnicama.