Zrenjanin- Prijava za penzionerske kartice počela je danas, a najstariji će za njih moći da se prijave na sajtu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) ili u filijalama Fonda PIO. Kartice će najstarijima omogućiti popuste pri kupovini i plaćanju usluga, a kartica će početi da se koristi 1. oktobra ove godine.

Firme, javna preduzeća, privredna društva i institucije koje će se uključiti u ovaj projekat obezbediće mogućnost benefita po osnovu bodova, a bodove će imaocima kartice obračunavati Fond PIO po svakoj realizovanoj potrošnji za koju su dobili fiskalni račun.

U ponoć je počela prijava za penzionerske kartice, sa kojima će naši stariji građani moći da dobiju popuste u prodavnicama. Od podataka je potrebno upisati JMBG, broj telefona ili mejl adresu.

Zahtev za izdavanje Penzionerske karticepenzioneri mogu podneti elektronskim na sajtu PIO Fonda ili u filijali tog Fonda gde će zaposleni u Fondu pomoći penzionerima i za njih popuniti elektronski zahtev.

„Pravo na izdavanje i korišćenje personalizovane Penzionerske kartice ostvaruju svi penzioneri, korisnici novčane naknade za pomoć i negu drugog lica, novčane naknade za telesno oštećenje, privremene naknade po osnovu druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti ostvarene shodno čl. 223. i 225. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, privremene naknade za vreme nezaposlenosti koji nisu prevedeni u invalidsku penziju iz čl. 223. i 225. navedenog zakona i privremene naknade – invalidna deca“, rekao je Dejan Dimitrijević direktor Filijale PIO Fonda u Zrenjaninu.

Pravo na ovu vrstu državne pomoći imaće svi penzioneri, ali i pojedine ugrožene grupe. U novom pravilniku navodi se da će moći da je koriste korisnici penzije, ali i korisnici mnogih drugih grupa:

  • novčane naknade za pomoć i negu drugog lica
  • novčane naknade za telesno oštećenje
  • privremene naknade po osnovu druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti,
  • korisnici privremene naknade za vreme nezaposlenosti koji nisu prevedeni u invalidsku penziju
  • invalidna deca

 

Pored dokazivanja statusa penzionera, ova kartica omogućiće korisniku ostvarivanje pogodnosti prilikom plaćanja određenih roba i usluga, a na svakih utrošenih 500 dinara korisniku će biti dodeljen jedan bod. Po osnovu bodova prikupljenih tokom meseca korisnici kartice će moći da ostvare dodatne pogodnosti.

Ostvarivanje popusta, poklona i ostalih pogodnosti realizovaće se zaključenjem sporazuma o saradnji između pravnog lica koje obezbeđuje pogodnosti i Fonda. Korisnik prava sa prebivalištem van teritorije Republike Srbije takođe ostvaruje pravo na Penzionersku karticu koju može koristiti u Republici Srbiji.

Fond PIO će voditi evidenciju o dodeljenim i utrošenim bodovima korisnika ovih kartica, a bodovi se ne mogu zameniti za novčana sredstva.
Penzionerska kartica se izdaje na osnovu elektronski podnetog zahteva, koji se može uputiti na zvaničnom sajtu Fonda www.pio.rs ili u organizacionoj jedinici Fonda. Korisnik prava zahtev može podneti lično, preko zakonskog zastupnika ili punomoćnika. Preuzimanje Penzionerske kartice, uz važeći lični identifikacioni dokument, vršiće se u organizacionoj jedinici Fonda koja korisniku kartice vrši isplatu ostvarenog prava.