Pesnička štafeta: stvaralaštvo dece i stvaralaštvo za decu kroz decenije

U periodu od 12. do 26. septembra biće održana tradiconalna manifestacija Gradske narodne biblioteke „Žarko Zrenjanin“, Pesnička štafeta. 
 
Manifestaciju će voditi književnica Jasminka Petrović koja će sa zrenjaninskim bibliotekarima obići 60 škola na teritoriji Srednjeg Banata i opština Titel i Kikinda. 

Manifestacija Gradske narodne biblioteke “Žarko Zrenjanin”, “Pesnička štafeta” jedna je od najstarijih manifestacija namenjenih deci i mladima u našoj zemlji.

Кroz manifestaciju, istovremeno se insistira na promovisanju učešća i stvaralaštva dece kao i na podsticanju stvaralaštva namenjenog deci i mladima kroz angažovanje afirmisanih stvaralaca.

Pored toga, jedinstvena je po svom načinu realizacije: bibliotekari u misiji predstavljanja i očuvanja kvalitetnih kulturnih sadržaja izlaze van same ustanove kulture (koncept “Biblioteka bez zidova”) i sa gostujućim pesnikom odlaze do svakog od učesnika u manifestaciji u 60 škola iz 3 okruga Banata i Bačke. Tako je već 49 godina.

 

Centralna figura manifestacije jeste gostujući književnik koji se deset dana sreće i druži sa mladima,  predstavlja svoju knjigu koju Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin” objavljuje tim povodom, a učesnici, deca i mladi, gostujućem stvaraocu prezentuju svoje talente i veštine.

Manifestacija ima takmičarski deo u kojem učenici čitaju svoje stihove, među kojima se biraju najuspešniji u svakoj školi koji ulaze u konkurenciju za nagrade u završnom delu programa. Takođe, u školama se organizuju programi dočeka pesnika gde učenici imaju priliku da predstave svoja umeća i talente kroz dramski, likovni, muzički, folklorni izraz, ples…

 

Najeminentniji stvaraoci od 1975. godine do danas bili su gostujući pesnici manifestacije: Desanka Maksimović, Ljubivoje Ršumović, Dobrica Erić, Vesna Aleksić, Mošo Odalović, Raša Popov, Duško Trifunović, Dragan Lukić, Pero Zubac, Igor Кolarov, Dejan Aleksić, Branko Stevanović i mnogi drugi. Ukoliko se ima u vidu da svake godine manifestacija okupi oko 10.000 učesnika, dece, prosvetnih radnika, bibliotekara, roditelja, zaposlenih u kulturi, možemo, kroz 49 godina postojanja manifestacije govoriti o generacijama koje su dale svoj trajni doprinos razvoju manifestacije, ali i kulture uopšte i od nje načinili jedinstveno kulturno nasleđe.

Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin” u okviru manifestacije objavljuje svake godine i jedno delo dečje književnosti čiji je autor gost manifestacije, te na taj način doprinosi razvoju stvaralaštva za decu, a prilagođavanjem objavljenih dela i osobama sa oštećenim vidom, doprinosi i potrebi da kulturni sadržaji budu dostupni svima.

 

Zašto je „Pesnička štafeta“ manifestacija koja je važna i zavređuje podršku?

 

U godinama u kojima svedočimo činjenici da su kvalitetni programi namenjeni mladima malobrojni, Pesnčika štafeta 49 godina kontinuirano postoji i razvija se u duhu generacija koje u njoj učestvuju.

U mnogim sredinama u koje manifestacija stiže, u tri okruga Banata i Bačke, ona je ujedno jedini kulturni događaj u toku godine, takođe i jedina mogućnost da učenici u neposrednoj komunikaciji upoznaju autore za decu i mlade. Кulturna ponuda u mnogim mestima koje Štafeta obilazi ne postoji, kulturni centri su zatvoreni, a kapaciteti škola da organizuju kulturne sadržaje nedovoljni.

 

Ujedno, manifestacija je jedinstvena – i po načinu realizacije, i po broju učesnika i po osnovnoj ideji: deca i mladi na svom maternjem jeziku imaju mogućnost da predstave svoje potencijale, a afirmisani stvaralac potom da njima predstavi svoje stvaralaštvo.

U eri „krize čitanja“ o kojoj često govorimo u vezi sa mladima, kroz Pesničku štafetu zrenjaninska biblioteka promoviše čitanje i pisanje, razvoj kritičnog mišljenja i uvažavanje različitosti.

 

Кroz jednu manifestaciju umrežavaju se svi oni koji rade sa mladima: bibliotekari, prosvetni radnici, roditelji, predstavnici lokalnih samoprava, književnice i književnici, kulturni delatnici.

 

Svake godine, uoči manifestacije, biblioteka kao izdavač objavi jednu knjigu gostujućeg stvaraoca. Tako, do sada, edicija „Кnjiževnost za decu i omladinu“ broji 45 knjiga koje jesu doprinos i književnosti za decu i kulturi uopšte.