Zrenjanin- Obaveštavaju se najugroženije porodice izbeglica sa plavom izbegličkom legitimacijom i porodice interno raseljenih lica sa boravištem na teritoriji grada zrenjanina da je objavljen Javni poziv
za dodelu pomoći u ogrevu sa prevozom.

Prijave na javni poziv se podnose od 03. do 20. oktobra 2023. godine.

Obrasci i dodatne informacije mogu se dobiti kod poverenika za izbeglice i migracije u gradskoj upravi grada zrenjanina, trg slobode br.10 ili na broj telefona 315 01 86.