Zrenjanin- Branislav Todorović, načelnik Policijske uprave u Zrenjaninu sa saradnicima danas je na konferenciji za medije predstavio stanje bezbednosti i rezultate rada Policijske uprave za prvih devet meseci ove godine.

Branislav Todorović, načelnik Policijske uprave u Zrenjaninu istakao je da su u prva tri kvartala ove godine bezbednost građana i poslovi na suzbijanju svih oblika kriminala bili od prioritetnog značaja.

„Tokom prva tri kvartala 2023. godine ostvareni su značajni rezultati na svim poljima bezbednosti, smanjena stopa kriminaliteta, očuvan je stabilan javni red i mir, . Bez većih incidenata održavana su mnogobrajna javna okupljanja i manifestacije. U oblasti saobraćajne bezbednosti došlo je do smanjenja broja saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima“, rekao je Branislav Todorović.

„Jedan od prioriteta Ministarstva unutrašnjih poslova, a svakako  i Policijske uprave u Zrenjaninu jeste bezbednost učenika u školama. Pored poslova koji se obavljaju kroz preduzimanja mera i aktivnosti na unapređenju stanja bezbednosti  sprovedena su i mnoga infrastrukturna poboljšanja uz pomoć Ministarstva unutrašnjih poslova i lokalne samouprave. Realizovani su ili je u toku realizacija projekata koji će poboljšati  uslove rada, podići  nivo kvaliteta procesa rada i doprineti unapređenju lične imovinske bezbednosti  građana. Ministarstvo unutrašnih poslova obezbedilo je nova patrolna vozila i opremu, a u saradnji sa Gradom Zrenjaninom  započelo je realizaciju zajedničkog projekta izgradnje sistema video nadzora“, naglasio je načelnik, Branislav Todorović.

 

STATISTIKA ZA PERIODU  JANUARA – SEPTEMBAR  2023. GODINE

 

„U prvih devet meseci 2023. godine na području Policijske uprave u Zrenjaninu ostvareni su dobri rezultati rada i stabilno stanje javne bezbednosti.

 

SMANJEN BROJ KRIVIČNIH DELA

Načelnik odeljenja kriminalističke policije, potpukovnik policije Nenad Armuš, rekao je da je u prvih 9 meseci tekuće godine ostvareno stabilno stanje u oblasti kriminaliteta.

-Evidentirano 1599 krivičnih dela što je za 14% manje nego u istom periodu 2022. godine;
-Evidentirano  je za 23% manje prijavljenih krađa, 11% manje teških krađa, 43% manje napada na ovlašćena službena lica, 28% manje ometanja ovlašćenih službenih lica, 28,5%
manje krivičnih dela nanošenja teških telesnih povreda, i 8 % manje krivičnih dela ugrožavanja sigurnosti.

TREND RASTA KRIVIČNIH DELA: NEDOZVOLJENO DRŽANJE ORUŽJA I NASILJE U PORODICI

-Više je za 31% krivičnih dela nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnihmaterija i 2,2% više krivičnih dela nasilja u porodici.
– 19 neovlašćenih korišćenja tuđeg vozila – pronađeno i vraćeno vlasnicima 15.

NAJTEŽA KRIVIČNA DELA

-1 ubistvo, 1 teško ubistvo u pokušaju, 3 krivična dela ubistva u pokušaju i 4 krivična dela silovanja – sva ova dela su rasvetljena.

OPOJNE DROGE

-Pronađeno je i oduzeto u 150 realizovanih zaplena 63% više opojnih droga nego tokom 2022. godine, odnosno 4.1722,3 grama opojnih droga od kojih najviše marihuane,
amfetamina i ekstazija:

PRIVREDNI KRIMINAL

U oblasti privrednog kriminala otkrivena su 23 krivična dela među kojima su 4 krivična dela nedozvoljene trgovine, 4 krivična dela nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda, 2 krivična dela zloupotrebe poverenja u obavljanju privredne delatnosti, 1edno krivično delo primanje mita u obavljanju privredne delatnosti, 1 krivično delo davanja mita u obavljanju privredne delatnosti i dr.

Otkriveno 23 krivična dela iz oblasti ekološkog kriminaliteta, povećanje od 110% u odnosu na isti period 2022. godine i to je rezultat organizacionih promena, jer je  formirana  grupa za borbu
kriminaliteta.
Pripadnici kriminalističke policije u periodu januar-septembar 2023.

BEZBEDNOST U ŠKOLAMA

Pripadnici kriminalističke policije u periodu januar-septembar 2023. godine angažovani i na poslovima i zadacima koji se odnose podizanje nivoa betbednosti u školama, kroz preventivne akcije i predavanja u vezi sa temama vršnjačkog nasilja, zloupotrebe opojnih droga i dr.

PREKRŠAJI PROTIV JAVNOG REDA I MIRA

Načelnik odeljenja  policije, potpukovnik policije, Dragan Jekić

„Tokom periodu od januara do septembra 2023. godine  evidentirano je 559 prekšajnih protiv javnog reda i mira. Prosečan izvršilac prekršaja je osoba muškog pola, najčešće starosti između 31 i 40 godina, a prekršaji se vrše najčešće u noćnim časovima u periodu 22-06 časova. Oko 8% prekršaja izvršila su maloletna lica“, rekao je načelnik odeljenja  policije, potpukovnik policije, Dragan Jekić.

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Podatke o bezbednosti i prekršaja u sobraćaju izneo je  načelnik odeljenja saobraćajne policije, pukovnik policije Marko Škorić.

Evidentirano je 2% manje saobraćajnih nezgoda, manje saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima i manje lica je izgubilo život. Uprkos merama koje odeljenje saobraćajne policije preduzima na unapređenju stanja bezbednosti u oblasti saobraćaja, život je na putevima na području policijske uprave izgubilo 7 lica u 6 sobraćajnih nezgoda koje zu sa posledicu imale smrt lica, a teško je povređeno 48 lica.

-Poginulo je 4 vozača putničkih motornih vozila, 2 vozača motocikla i jedan vozač bicikla
-Ukupno je evidentirano 314 saobraćajnih nezgoda, od kojih je 205 kao posledicu imalo smrt ili zadobijanje teških i lakih telesnih povreda.
-Pored toga evidentirano je još 421 saobraćajna nezgoda u kojoj su učesnici popunili evropski izveštaj u slučajevima sa manjom materijalnom štetom.
-Kao najznačajniji uticajni faktori saobraćajnih nezgoda ističu se nepropisne radnje sa vozilom, brzina i vižnja pod uticajem alkohola.

 

Otkriveno je tokom navedenog perioda 22510 prekršaja u ublasti bezbednosti saobraćaja, od kojih 19131 čine lakši prekršaji, za koje se na licu mesta izriču novčane kazne u fiksnom iznosu, a
takođe otkriveno je 3227 prekršaja za koje su podneti zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka.
Najčešći prekršaji za koje se izriče fiksni iznos novčane kazne na licu mesta su brzina u naselju 8213, pojas 3212 i brzina van
naselja 2062.

Najučestaliji prekršaji za koje su pokrenuti prekršajni postupci podnošenjem zahteva nadležnim sudovima za prekršaje su vožnja pod dejstvom alkohola 648, brzina u naselju 614, brzina van naselja 290 i vožnja bez odgovarajuće kategorije vozačke dozvole 210.

 

VANREDNE SITUACIJE

Najviše požara na otvorenom prostoru i na gradilištima

„Tokom pomenutog perioda evidentirano je 492 događaja od čega su 352 požari, a ostatak su intervencije različitog tipa kao što su tehničke intervencije, tehničke intervencije u saobraćaju, crpljenja vode i dr, život je izgubilo 1 lice i povređeno je 1 lice – uspešno spašeno 4 lica, 137 događaja se desilo na građevinskim objektima na kojima je ukupna zahvaćena površina požarom bila 30582 m², a spašena površina 27906 m². Na otvorenom prostoru desilo se 314 događaja ukupne površine zahvaćene požarom od 7.561,6 hektara, a spašena površina je 6178,14 hektara
na saobraćajnim sredstvima evidentiran je 41 događaj, na površini od 1140 m2, a spašena površina je 815 m²“, rekao je načelnik odeljenja za vanredne situacije, pukovnik policije, Goran Marjanović.