Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1.100 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici.

Prijavu na konkurs sa dokumentacijom zainteresovani kandidati mogu podneti u policijskoj stanici po mestu prebivališta. Bliže uslove konkursa možete naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova  www.mup.gov.rs i Centra za osnovnu policijsku obuku  www.copo.edu.rs.