U obraćanju za javnost, član Predsedničkog kolegijuma Srpske radikalne stranke Andrijana Arnautović je istakla doslednost srpskih radikala u spoljnopolitičkoj orijentaciji:

„U svetlu aktuelnih geopolitičkih promena, mi srpski radikali smatramo da je neophodno da se opredelimo za stranu na kojoj imamo tradicionalne prijatelje i saveznike.”

„Ulazak Srbije u BRIKS, savez ekonomski i vojno najmoćnijih zemalja sveta na čelu sa Ruskom Federacijom, koje ne uslovljavaju političkim i ekonomskim ustupcima, Republiku Srbiju bi učinio sposobnom da odbrani svoje nacionalne interese i poboljša životni standard svih naših građana”, zaključila je Andrijana Arnautović.