JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin poziva građane da učestvuju u istraživanju kojim se meri stepen zadovoljstva korisnika usluga koje preduzeće obavlja.

Anketiranje se sprovodi na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima i odgovarajućim odlukama Grada Zrenjanina, a na osnovu čega su javna komunalna preduzeća u obavezi da omoguće građanima, korisnicima njihovih usluga, da se izjasne o kvalitetu pružanja komunalnih usluga.

Anketa će biti sprovedena u periodu od 30.11.2023. do 30.12.2023. godine.

Skala se kreće od 1 do 5 – i-veoma nezadovoljan do 5-veoma zadovoljan.

Anketa se nalazi na sajtu JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin (http://www.gradskatoplanazr.rs/) u delu “Servisne informacije”.