Zrenjanin- Tokom novembra 2023. godine, na području Policijske uprave u Zrenjaninu ostvareno je povoljno stanje bezbednosti.

Nastavljen je trend smanjenja broja evidentiranih krivičnih dela, koji je karakterističan za ceo dosadašnji tok 2023. godine, nije bilo težih narušavanja javnog reda i mira pored održanog velikog broja javnih okupljanja, a u oblasti bezbednosti saobraćaja zabeležen je manji broj saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti period prošle godine.

U oblasti suzbijanja kriminaliteta evidentan je trend smanjenja obima ove negativne pojave. Ukupan broj otkrivenih i registrovanih krivičnih dela smanjen je za oko 26% u odnosu na isti mesec prošle godine.Tokom novembra 2023. godine evidentirano je 194 krivičnih dela, dok je u istom mesecu 2022. godine evidentirano 263 krivičnih dela izvršenih na području Policijske uprave u Zrenjaninu.

Nadležnim tužilaštvima podnete su krivične prijave protiv 115 osoba, od kojih je 11 maloletno. Zbog težih krivičnih dela policijski službenici zadržali su četiri a uhapsili jednu osobu.

Nije bilo evidentiranih događaja sa obeležjima najtežih krivičnih dela kao što su ubistva, teška ubistva niti su evidentirani pokušaji izvršenja ovih krivičnih dela.

Broj krivičnih dela protiv imovine u odnosu na novembar mesec prošle godine smanjen je za oko 13%. U opštem kriminalu u novembru mesecu ova dela učestvuju sa oko 51% (95 od 186).

U strukturi imovinskih delikata sa oko 63% dominiraju krađe – evidentirano je 60 i teške krađe sa oko 16% – bilo ih je 15. Dakle, kao i ranije, najdominantniji oblik kriminaliteta na području Policijske uprave u Zrenjaninu predstavljaju krivična dela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, pre svih krađe i teške krađe.

 

Broj krivičnih dela za nasilje porodici u odnosu na isti mesec prošle godine znatno je manji, kao i u odnosu na prethodni mesec. Protiv 16 osoba podnete su krivične prijave, za izvršena krivična dela na štetu 17 osoba.

Većinom je, kao i tokom oktobra, reč o verbalnom nasilju i najčešće do nasilja dolazi između bračnih i vanbračnih supružnika, kao i dece i roditelja.

Kada je reč o suzbijanju krivičnih dela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga otkriveno je 20 krivičnih dela, zabeležen neznatno veći broj realizovanih zaplena opojnih droga u odnosu na novembar mesec 2022. mesec (14 prema 13).

U ovom mesecu podneta je jedna krivična prijava za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, za količinu od 37 komada municije.

Evidentirano je 53 prekršaja iz oblasti JRM što predstavlja povećanje u odnosu na isti mesec prethodne godine, kada je evidentirano 46 prekršaja, ali i smanjenje u odnosu na oktobar, kada je evidentirano 77 ovakvih prekršaja.

Broj prekršaja iz oblasti JRM beleži povećanje u odnosu na isti mesec prethodne godine (53 prema 46). Strukturu prekršaja najčešće čini vređanje, vršenje nasilja, učestvovanje u tuči – 40 i nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje – 8. Najčešće, prekršaji se vrše na ulicama i trgovima – 23, većinom radnim danima. Prijave su podnete protiv 65 osoba, od kojih je devet maloletno, a 29 su osobe sklone vršenju ovakvih delikata, odnosno i ranije su evidentirani kmao izvršioci prekršaja, takozvani povratnici.

Nije bilo značajnijih bezbednosnih događaja, odnosno slučajeva vršnjačkog nasilja sa elementima krivičnih dela u osnovnim i srednjim školama, kao ni narušavanja jrm, koja bi zavredila pažnju javnosti kako u školama, tako ni na sportskim manifestacijama i javnim skupovima.

Pripadnici Odeljenja policije su kao i oktobra, tako i tokom novembra, bili angažovani u 75 školskih objekata odvija nastava, kroz aktivnosti koje su se odvijale putem angažovanja kako školskih policajaca, tako i ostalih policijskih službenika, kroz pozorničku, patrolnu, i druge oblike delatnosti, dali doprinos u nastojanjima da zrenjaninske škole predstavljaju bezbedno okruženje za učenike, roditelje i nastavno i drugo osoblje.

U oblasti bezbednosti saobraćaja došlo je do blagog poboljšanja stanja, koje se ogleda u smanjenju ukupnog broja saobraćajnih nezgoda za 10%, smanjio se broj saobraćajnih nezgoda sa povređenim licima za 12%, a ni jedno lice nije tokom novembra, na području srednjobanatskog upravnog okruga izgubilo život.

Na četiri deonice državnog puta prvog B reda koje prolaze kroz teritoriju PPU u Zrenjaninu, kao i na ostalim putevima na području Policijske uprave, pojačana je aktivnost saobraćajne policije i ostvareno je ukupno povoljno stanje bezbednosti.

Na teritoriji Područne policijske uprave u novembru boravilo je 1288 stranih državljana. U novembru 2022. bilo ih je 1104. Strani državljani ponašali su se u skladu sa zakonodavstvom naše zemlje.

Uprkos višestrukom povećanju broja stranaca na području izazvanog talasom iregularnih migracija sa područja zemalja afroazijskog kompleksa, situacije izazvane ratom u Ukrajini, kao i velikim brojem stranaca koji rade na izgradnji velikih privrednih projekata, pre svega fabrike „Linglong“, područje PPU Zrenjanin koje između ostalog obuhvata i 96 km granice sa Republikom Rumunijom, predstavlja područje sa stabilnom situacijom u smislu boravka stranaca i iregularnih migracija. Nije bilo težih krivičnih dela ili narušavanja JRM izvršenih od strane stranaca, niti su evidentirana krivična dela ili prekršaji izvršeni na njihovu štetu. Takođe područje ne predstavlja kritično područje u smislu talasa iregularnih migranata, jer na području ne postoji prihvatni centar, a na granici sa Republikom Rumunijom u zoni odgovornosti PPU Zrenjanin ne postoje mnogobrojni kanali za prebacivanje migranata niti spada u najznačajnije pravce iregularnih migracija.

Ukupno stanje bezbednosti na području Policijske uprave u Zrenjaninu tokom novembra 2023. godine ispoljava trendove opadanja rizika u svim ključnim oblastima bezbednosti, izuzev blagog povećanja broja prekršaja izvršenih narušavanjem javnog reda i mira, pa kroz iskazane trendove možemo uočiti kontinuirane karakteristike stabilnosti povoljnog stanja bezbednosti, ostvarenog kroz svakodnevno, plansko preduzimanje mera i sprovođenje aktivnosti od strane policijskih službenika Policijske uprave u Zrenjaninu, što doprinosi stvaranju izraženijeg osećaja lične i imovinske sigurnosti građana na području, odnosno podizanju nivoa kvaliteta njihovog života.