Kancelarija za mlade opštine Nova Crnja konkurisala je kod Ministarstva turizma i omladine sa projektom za poboljšanje uslova za sprovođenje omladinske politike.

 

Ministarstvo turizma i omladine opredelilo je finansijska sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u cilju sprovođenja ciljeva i mera Strategije za mlade u Republici Srbiji za period od 2023. do 2030. godine i programa „MLADI SU ZAKON”, Ministarstvo turizma i omladine je u okviru Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Strategije za mlade u Republici Srbiji za period od 2023. do 2030. godine i programa „Mladi su zakon”, na osnovu predloga komisije, od pristiglih 144 predloga programa i projekata, odabralo 68 programa i projekata koji će se finansirati u ukupnom iznosu od 102.985.929,06 dinara.

Jedan od projekata koje je ministarstvo podržao jeste i renoviranje Kancelarije za mlade opštine Nova Crnja za koju je izdvojilo 845.373 dinara.

Dobijena sredstva iskorišćena su za uređenje prostora u Srpskoj Crnji koji će mladi koristi u narednom periodu.

Objekat pre reniviranja: