Na sednici Saveta za obrazovanje održane 09. februara 2024. godine razmatrana su dešavanja i oglašavanja vezana za HPTŠ ,,Uroš Predić“ Zrenjanin i tim povodom je zauzet jednoglasan stav članova Saveta i data je puna podrška inicijativi Gradskoj upravi i Gradonačelniku grada Zrenjanina.

Konstatovano je da su analizom višegodišnjeg pada zainteresovanosti učenika za upis u HPTŠ „Uroš Predić“, planovima i realizacijom upisa učenika u HPTŠ „Uroš Predić“ Zrenjanin, prostornim kapacitetima i predloženim merama kroz Elaborat o opravdanosti izmene Pokrajinske skupštinske odluke o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u delu koji se odnosi na grad Zrenjanin:

– izneti činjenični i pravno mogući načini racionalnijeg i ekonomičnijeg korišćenja prostornih i tehničkih kapaciteta škola;

– da se predloženim merama u cilju postizanja kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg obrazovanja učenika, optimizacije, usklađivanja potreba zainteresovanosti učenika i potreba privrede omogućava i neometan nastavak školovanja učenika;

da se na ovaj način ne ugrožavaju radna mesta nastavnog i nenastavnog kadra koji je trenutno zaposlen u HPTŠ ,,Uroš Predić“;

– da se ovakvim predloženim merama ne gase postojeći obrazovni profili.

– da, ukoliko nadležni Pokrajinski organ donese Odluku o izmeni i dopuni

Pokrajinske skupštinske odluke o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, će grad Zrenjanin i odgovorna lica ovakav vid transformacije podržati svim neophodnim finansijsko materijalnim sredstvima i preduzeti sve neophodne korake uz dodatnu stručnu i profesionalnu pomoć i podršku za neometano ibsigurno očuvanje radnih mesta zaposlenih.

Ujedno u cilju podrške gradonačelniku za podnet predlog za izmenu Pokrajinske skupštinske odluke o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine Savet za obrazovanje izdaje i

SAOPŠTENjE

Analizirajući podatke o broju učenika koji na teritoriji Srednjobanatskog okruga završavaju osnovnu školu i koji u velikoj meri gravitiraju ka srednjim školama na teritoriji grada Zrenjanina uviđa se kontinuiran pad broja učenika stasalih za upis u srednje škole. Negativan trend koji se uočava pre svega pogađa srednje stručne škole u kojima se prvenstveno moraju obezbediti uslovi za školovanje učenika na obrazovnim profilima koji su konkurentni na tržištu rada i potrebni privredi. Savet za obrazovanje podržava inicijativu Gradske uprave i Gradonačelnika, kao i ustanova koje se bave obrazovanjem u želji da se stvore uslovi za školovanje srednjoškolaca koje će biti savremenije, efikasnije, prilagođenije vremenu u kojem živimo. Smanjenje troškova, ali i popunjavanje odeljenja u svim školama po pedagoškim standardima treba da bude prioritet te očekujemo da ukoliko se donese Odluka o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, rukovodstva škola u koje se postojeći obrazovni profili izmeste, učine sve da se isti smerovi popularišu, predstave budućim učenicima kao prilika za perspektivno zapošljavanje, a da za zaposlene koje preuzmu iz HPTŠ ,Uroš Predić“ stvore podsticajne uslove za dalje usavršavanje i neometan rad.

Članovi Saveta će zajedno sa odgovornim licima Grada u okviru svojih nadležnosti učiniti sve da proces transformacije za učenike i zaposlene bude kvalitetan, sveobuhvatan, neometan i bez prekida kontinuiteta u nastavku obrazovanja i rada.