JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin u ponedeljak započinje radove na sanaciji havarije na kanalizacionoj mreži u ulici Konstantina Danila, zbog čega će jedan deo pomenute ulice biti zatvoren za saobraćaj.

„JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin u ponedeljak 15. aprila počeće radove na sanaciji havarije na fekalnoj kanalizacionoj mreži u ulici Konstantina Danila, zbog čega će jedan deo pomenute ulice biti zatvoren za saobraćaj.

Za saobraćaj će biti zatvoren deo pomenute ulice od raskrsnice sa ulicom Uroša Predića, a mesto izvođenja radova će biti ograđeno i obeleženo odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom.

U pitanju su kompleksni radovi na dubini od 7 metara koji obuhvataju zamenu oštećenih kanalizacionih cevi kao i rekonstrukciju postojećih šahtova na kanalizacionoj mreži.

Zbog složenosti posla planirano je da radovi traju 15 radnih dana. Nakon završetka radova ulica će biti puštena u saobraćaj, a nakon što se izvrši provera rada novopostavljenih cevi i nakon slaganja tla putna površina će biti vraćena u prvobitno stanje.

Sanacijom ove havarije sprečiće se povremeno izlivanje otpadnih voda u ulici Konstantina Danila i okolnim ulicama, ali i omogućiti nesmetano prikupljanje i odvođenje otpadnih voda u ovom delu grada“, rekao je mr Siniša Gajin, dipl.inž.menadž. rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.