Simptomi rđe na listu pšenice

 

Ukoliko poredimo prošlogodišnju proizvodnju i uzmemo oktobar mesec kao početak proizvodne  godine, možemo reći da imamo više od 100 l po metru kvadratnom  manje padavina, zavsino od lokaliteta, po podacima sa meteoroloških stanica pozicioniranih u usevima (podaci sa lokaliteta B. Karađorđevo).

Upravo taj nedostatak padavina u prvoj polovini aprila meseca  (april 2023 god. 47 l; april 2024 god 25,8 l/ m 2 ) uz vrlo visoke temperture uticao je na zastoj u razviću pšenice, te je smanjen potencijal u porastu i formiranju klasova na sekundarnim stablima, odbacivanje donjih listova sl.

Prosek maksimalnih temperatura za ceo april je 22,4 stepena i ona ne može poslužiti u analizi uslova, jer se kretala od minimalne  vrednosti  maksimalne pemperature od 13 do maksimalne 31, 

„Problem je upravo u ektremnim promenama, tako smo 16.04. imali maksimum 25,6 a sutradan 17.04. samo 11,2 stepena, razlika je oko 14 stepeni tj od početka aprila do 16.04. prosek maksimalne temperature  je 23,7,  dok je prosek minimalne temperature 7,9. Od 17.04 .do kraja meseca maksimalne 18,6  a minimalne 4,1 stepen. Možemo reći da su vladale toliko različite temperature kao da su bila dva različita meseca. Razvoj useva se u jednom trenutku vrlo ubrzano dešavao tako da je do klasanja došlo veoma rano, a onda je ova faza i početak cvetanja trajao jedan duži period. Simptomi bolesti  pšenice su se shodno prisutnom potencijalu i uslovima za širenje, pojavljivale periodično te imamo vrlo različito stanje na parcelama, zavisno i od sortimenta, zatim mera koje su proizvođači preduzimali“, rekla je  Snežana Parađenović dipl.ing. zaštite bilja iz PSS  Zrenjanin.

 

„Krajem marta i početkom aprila na listovima su bile prisutne žuta rđa, lisna rđa, siva pegavost, pepelnica, sredinom aprila pepelnica i žuta rđa, krajem aprila žuta rđa, trenutno je prisutna sivo mrka pegavost i žuta rđa,bolesti klasa se još nisu ispoljili,ali simptomi slede.Za sada se na klasovima mogu videti oštećenja od insekata,rekcije fizioloških promena izazvane niskim temperaturama i nedostatkom padavina. Što se tiče tretmana, i tu imamo različit pristup, neko od proizvođača je radio tri, neko dva, neko jedan, a ima i onih proizvođača koji nisu ni jedan tretman preduzeli. Najveće razlike su ipak u vremenu primene, izboru fungicida, primeni herbicida. Preduzete mere su zavisile od praćenja situacije na parceli i preporuka stručnjaka koje su proizvođači slušali, a često su i sami donosili odluku. Naš stav je bio da su bila neophodna dva fungicidna tretmana shodno fazi porasta pšenice  i prisutnim bolestima, uz adekvatnu primenu insekticida i herbicida. Isto tako vremenski uslovi jesu diktirali pojavu i intezitet različitih simptoma bolesti, ali oni ne mogu potpuno zaustaviti razvoj patogena, nego samo prolongirati  ispoljavanje simptoma, tako da zaštita useva ne sme izostajati ako istovremeno očekujemo dobar i kvalitetan rod. Padavine u maju  su popravile ukupno stanje useva, uticale na nalivanje zrna, ali su vrlo skkromne sa svega 16,2 l/ m 2 , dok su u prvoj i drugoj dekadi maja tokom 2023 godine iznosile 80 l/ m 2. Ozime pšenice se nalaze u fazi mlečne zrelosti a sve napred navedeno, vremenski uslovi, agrotehnika i preduzete mere zaštite, bitno će uticati na kvalitet i kvantitet prinosa“, rekla je  Snežana Parađenović.