komesarijat-za-izbeglice-srbija_494_600Zrenjanin- Odsek za izbeglice, migracije i romska pitanja u Gradskoj upravi grada Zrenjanina obaveštava sva izbegla i interno raseljena lica da će Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije vršiti raspodelu sadnog materijala – sadnice višnje, trešnje, šljive, jabuke, kruške, breskve, kajsije, dunje i loznog kalema za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica , koja poseduju zemljište za sadnju.

Rok za prijavu je petak , 30.septembar 2016.god., a obrasci za prijavu mogu se preuzeti u Odesku za izbeglice, migracije i romska pitanja u Gradskoj upravi grada Zrenjanina.

Uz prijavu se podnose fotokopije ličnih dokumenata i dokaz o posedovanju zemljišta za sadnju.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odesku za izbeglice, migracije i romska pitanja u Gradskoj upravi grada Zrenjanina ili na broj telefona 023/3150 207.