gordana-kozlovacki_800x478Politika- Na redovnoj konferenciji Gradskog odbora Demokratske stranke u Zrenjaninu, dr Gordana Kozlovački, kao jedina poslanica Demokratske stranke iz našeg regiona i jedina žena poslanik opozicije, obratila se prisutnima kako bi napravila kratak saldo rada APV nakon 150 dana od formiranja novog skupštinskog sastava.

Kada je budžet u pitanju, u fokusu je bilo usvajanje Izveštaja o Izvršenju Skupštinske odluke o budžetu APV za 2015, a zatim i za prvih 6 meseci 2016, kao i rebalansa budžeta za 2016. Programski tip budžetiranja, koji je pokrajinska administracija uvela pre dve godine paralelno sa linijskim budžetiranjem, doveo je do izuzetno visoke realizacije prioritetnih ciljeva definisanih Strategijom razvoja APV iz 2014. godine. Tako je prosečno realizovano oko 49% budžeta, što je gotovo matematički besprekorno ako govorimo o prvoj polovini ove godine, a u pojedinim oblastima poput socijalnih davanja realizacija doseže i 68%. Rebalansom budžeta za ovu godinu su na osnovu prenosa sredstava iz prethodnih godina stvorene predispozicije za realizaciju jedne od poslednjih faza projekta angiosala, započetog pre dve godine, gde je 150 milijardi dinara opredeljeno za medicinsku opremu za 3 angiosale, po jednu u Zrenjaninu, Somboru i Subotici.

Dr Gordana Kozlovački nastavlja izlaganje: „Vrlo su žive aktivnosti kada su u pitanju edukacija, razmatranje i diskusija, pri čemu ovu programsku aktivnost pomaže Fondacija Konrad Adenauer. Izdvojila bih poglavlje 27, zdravu životnu sredinu, čije se usvajanje očekuje za godinu i po dana, a gde je za realizaciju akcionog plana procenjena potreba za oko 10 milijardi dinara. Cilj se može definisati kao 20+20+20, odnosno, smanjenje emisije ugljen dioksida za 20%, povećanje energetske efikasnosti za 20% i povećanje učešća obnovljivih izvora energije za 20%.“

Susreti sa ženskom parlamentarnom mrežom Kosova pod okriljem Misije OEBS-a, edukacije na temu uloge humanitarnih organizacija poput Crvenog krsta, tematske sednice Odbora za organizaciju uprave i lokalne samouprave, kao i Odbora za zdravstvo, socijalna pitanja, demografiju, zaštitu dece,… deo su redovnih aktivnosti.
A kakva je atmosfera u Skupštini APV? U svakom slučaju radna, sa mnogo sučeljavanja mišljenja i stavova, konfrontacija, sa mnogo nastojanja poslaničke grupe DS-a i DSHV-a da se objektivizacija i transparentnost prihvate kao stil rada, a uz pretpostavku solidnog fundusa znanja.

Dr Gordana Kozlovački je završila svoje obraćanje rečima: „U to ime, a u sklopu dužnosti koju imam prema sredini koja me je delegirala kao predstavnika u pokrajinskom parlamentu, uvek stojim na raspolaganju građanima, a poseban termin koji bih za to izdvojila bi bio poslednji ponedeljak u mesecu, počev od 1. novembra ove godine, od 15 do 18 časova, u prostorijama stranke.“