Politika- Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u javnom sektoru u sistemu grada Zrenjanina našla se tri puta za redom na sednicama Skupštine grada Zrenjanina (5, 6 ,7. sednica) zbog prelaska nekih JP u javne ustanove.

Ova odluka sama po sebi ne bi trebala da bude loša i trebala bi da postavi limite po Zakonu o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i pratećim pravilnicima.

Međitim, sva tri puta odluka je bila samo sredstvo manipulacije. Sredstvo da se ni slučajno ne otpusti pratijski zaposleni višak, zaposlen na izmišljenim administrativnim poslovima u javnim preduzećima, ustanovama i Gradskoj upravi.  Odluka je bila sredstvo da se prebacivanjem zaposlenih iz jednog preduzeća u drugo opravda potreba za svim radnim mestima. Umesto da odredi maksimalni broj zaposlenih odluka je svaki put određivala broj zaposlenih i kao takva nije u skladu sa politikom Vlade, štednjom i racionalizacijom na svim nivoima.

Osim toga nije se poštovao ni zakon. Imali smo smešnu situaciju da je na petoj sednici za „Zavod za zaštitu spomenika kulture“ izračunato da je potrebno 10 zaposlenih, a zatim na sledećoj sednici izračunato da je potrebno 24. U Zavod za zaštitu  spomenika kulture prebačeni su na kratko zaposleni iz JP Rezervati priride, bez konkursa, pošto je ovo JP ušlo u postupak likvidacije. Odluka je dakle samo pratila činjenično stanje, odnosno povećan broj zaposlenih. Na poslednjoj sedmoj sednici broj zaposlenih je opet vraćen na 10, jer su ovi iz Rezervata prebačeni na neko drugo mesto, pa je i odlukom izračunato da je potrebno baš toliko zaposlenih.

Mi smo se oštro protivili svaki put kada se donosila ova odluka. Naš stav je da Odluka o maksimalnom broju zaposlenih ne treba da određuje broj zaposlenih u javnom sektoru. Broj zaposlenih u javnom sektoru treba da bude optimalan. Treba da ga određuje sistematizacija radnih mesta koja za svako radno mesto, osim kriterijuma, treba da propiše i radne mesečne zadatke. Radno mesto koje nema mesečne radne zadatke, nema ni svrhu postojanja.-istakao  je Aleksandar Korovljev, predsednik odborničke grupe Dosta je bilo – Saša Radulović.