radovi-fabrika-vode_800_404Zrenjanin- Intenzivirani su radovi na parceli na kojoj je predviđena izgradnja postrojenja za prečišćavanje pitke vode i do sada je završena jama sa podložnim betonom za izradu bazena sirove vode dimenzije 10 x 25,4 metara na kojoj će biti montirana oprema za predtretman, a trenutno se radi na jami sa podložnim betonom za izradu bazena pitke vode dimenzija 15,2 x 31 metar, a započeti su i grubi građevinski radovi, odnosno zemljani radovi na izradi ploče objekta za ultrafiltraciju i reverznu osmozu, koja je i najveća, i čije dimenzije iznose 20,4 x 37,5 metara.

radovi-fabrika-vode-2_800_358

Planirano je da građevinski radovi, ukoliko ne dođe do drastičnih pogoršanja vremenskih uslova, budu završeni za najduže 2,5 meseca. U toku samih građevinskih radova, kako oni budu odmicali, vršiće se i postavljanje i same opreme, pa bi do kraja godine trebalo da bude i kompletirano i samo postrojenje.

Nakon toga sledi i probni rad postrojenja od najduže mesec dana, tokom kojih će se vršiti podešavanje parametara i vršiti kontrolne analize vode iz postrojenja, a nakon zadovoljenja svih parametara definisanih ugovorom, odnosno postizanja kvaliteta vode po standardima koje propisuje Republika Srbija, a koji su strožiji od propisanih od strane Evropske unije, voda će putem gradske vodovodne mreže biti distribuirana i samim korisnicima.

Više od 80 posto opreme je na raspolaganju izvođaču radova, kompletna oprema iz inostranstva je pristigla i spremna je za montažu, a u toku su završni radovi na preostaloj opremi koju rade preduzeća koja su angažovana u Srbiji. Oprema za reverznu osmozu i predtretman se nalazi lagerovana u krugu JKP „Vodovod i kanalizacija“, dok se oprema za ultrafiltraciju i deo pumpne stanice nalaze u skladištima Transportšpeda u Beogradu.

U toku su i završne radnje na nabavci i postavljanju opreme za prenos radova sa gradilišta uživo, putem strima koji će se nalaziti na sajtu grada Zrenjanina i na taj način će celokupna javnost moći u svakom momentu da uživo prati izgradnju postrojenja za prečišćavanje pitke vode, čijim će se završetkom rešiti višedecenijski problem koji su stanovnici našeg grada imali sa pitkom vodom.

Foto: JKP “ Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin