sastanak-bolnica_800_421Zrenjanin- U četvrtak 06. oktobra 2016 godine održan je zajednički sastanak rukovodstva  Opšte bolnice „ Đorđe Joanović“ i Doma zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ iz Zrenjanina na čelu sa direktorima dr Jovanom Sekulićem i Mr Miodragom Subićem. Sastanku je prisustvovao i član Gradskog veća,  dr Mile Kovačević .

Neposredni povod za  sastanak je  uključivanje  zrdavstvenih službi našeg regiona u novi elektronski model  komunukacije i zakazivanja pregleda pacijenata (IZIS)   na svim nivoima   zdravstvene zaštite od primarnih zdravstvenih ustanova (domovi zdravlja ) do sekundarnih  (opšte bolnice i specijalne bolnice) i tercijarnih  ustanova – klinike i instituti koji je  naložilo Ministarstvo za zdravlje Republike Srbije.

Ovaj program podrazumeva da izabrani lekar doma zdravlja vrši zakazivanje pregleda kod lekara specijalista, što praktično znači da je  pacijentima u velikoj meri olakšano, jer neće više ići i sami zakazivati ove preglede.

Za sada je novi program uveden na odeljenjima Radiologije, Infektologije, Dermatovenerologije i na Internom odeljenju. U narednom periodu će biti primenjen i na svim drugim odeljenjima. O detaljima  se gradjani mogu informisati  kod izabranog lekara.

Kao i svaka novina i ova je vezana sa  nizom  poteškoća, nejasnoća, nedovoljne opremljenosti svih ustanova, a kao posledica toga  nastaju  nesporazumi, moguće  su nepredvidjene greške  ili nedovoljno brza i odgovarajuće korekcija koja izaziva nezadovoljstvo osiguranika ali i zdravstvenih radnika.

Na sastanku su razmotreni svi aspekti  problema, istaknuti najvažnije  mere koji se moraju preduzeti da bi se  nastali problemi što  brže i efikasnije rešili i definisali postupci koji su obaveza  primarnih i sekundarnijh  ustanova  kako bi se smanjio broj neželjenih komplikacija u postupanju.

Obaveza je svih zdravstvenih radnika da se potrude da  savladaju  primenu novog sistema komunikacije i zakazivanja (što se u najvećem obimu i postiže kroz svakondenvu edukaciju)  ali je  zajednička molba svim korisnicima zdravstvenih usluga i zaštite  da u ovom periodu imaju razumevanja za moguće tehničke greške i probleme  koji  se ne mogu uvek predvideti i izbeći .

Učiniće se sve što je u nadležnosti naših zdravstvenih službi od izabranog lekara  do  specijalističkih službi, da niko od pacijenata ne trpi zbog ovih tehničkih problema, hitni i komplikovani – teški pacijenti neće biti ugroženi jer će biti  lečeni kao i do sada,  na  najadekvatniji dostupan način.

Očekuje se da  tehniki poblemi  oko zakazivanja  u najvećoj  meri  budu  rešeni  tokom narednih nekoliko meseci i da će nakon toga elektronsko zakazivanja funkcionisati dobro na  veliku korist korisnicima zdravstvenih usluga .

Rukovodstvo  Doma  Zdravlja Zrenjanin i Opšte Bolnice Zrenjanin  očekuje razumevanje  gradjana – korisnika zdravstvenih usluga  mole za strpljenje i podršku  uz obavezu da zdravstvene ustanove i dalje intenzivno zajedno rade  na iznalaženju najboljih rešenja  na obostrano zadovoljstvo.

Zajednički stav obe ustanove je da je ovo početak napora da se ujednače neki kriterijumi i okviri obaveza  koje bi trebalo da rezultiraju izvesnim poboljšanjima u pružanju zdravstvenih usluga gradjanima našeg regiona koji su i do sad imali kvalitetnu zdrvstvenu zaštitu  ali  i  „dobro može biti još bolje“ kako je istaknuto na sastanku .