objekat-za-uf-i-ro_800x502Zrenjanin- Radovi na parceli na kojoj je predviđena izgradnja postrojenja za prečišćavanje pitke vode izvode se punim intenzitetom i prema planiranoj dinamici.

Do petka 04.novembra završeni su radovi na betoniranju ploče bazena za prijem sirove vode, a šalovanje zidova bazena, kao priprema za betoniranje, u završnoj je fazi. Na bazenu za pitku vodu izbetonirana su četiri ugaona zida u visini od 3,65 m. Na ploči za smeštaj opreme za ultrafiltraciju i reverznu osmozu vrši se priprema čelične armature za nalivanje betonske ploče i greda, a ugrađeni su i samci na koje će se vezati čelična konstrukcija budućeg objekta. Za ploču jonoizmenjivača završeni su grubi građevinski, odnosno zemljani radovi, i nasut šljunak. Elektrodistribucija Zrenjanin iskopala je kompletne rovove za postavljanje kablova visokog napona do gradilišta, čime će se rešiti napajanje samog postrojenja za preradu pitke vode.

bazen-za-prijem-sirove-vode_800x428Planirano je da građevinski radovi, ukoliko ne dođe do drastičnih pogoršanja vremenskih uslova, budu završeni do kraja decembra meseca. U toku samih građevinskih radova, kako oni budu odmicali i kako se budu stvarali potrebni uslovi, vršiće se postavljanje i same opreme.

Više od 80 posto opreme je na raspolaganju izvođaču radova, kompletna oprema iz inostranstva je pristigla i spremna je za montažu, a u toku su završni radovi na preostaloj opremi koju rade preduzeća koja su angažovana u Srbiji. Oprema za reverznu osmozu i predtretman se nalazi lagerovana u krugu JKP „Vodovod i kanalizacija“, dok se oprema za ultrafiltraciju i deo pumpne stanice nalaze u skladištima Transportšpeda u Beogradu.

Nakon završetka građevinskih radova i montaže kompletne opreme, odnosno nakon završetka izgradnje postrojenja za prečišćavanje pitke vode, sledi i probni rad postrojenja od najduže mesec dana, tokom kojih će se vršiti podešavanje parametara i vršiti kontrolne analize vode iz postrojenja, a nakon zadovoljenja svih parametara definisanih ugovorom, odnosno postizanja kvaliteta vode po standardima koje propisuje Republika Srbija, a koji su strožiji od propisanih od strane Evropske unije, voda će putem gradske vodovodne mreže biti distribuirana i samim korisnicima.

-Kao što smo i obećali, a o čemu je javnost već obaveštena, realizovan je dogovor postignut između konzorcijuma firmi koji su u postupku javne nabavke dobili uslugu prečišćavanja pitke vode za grad Zrenjanin, JKP „Vodovod i kanalizacija“ i Grada Zrenjanina. Na gradilištu postrojenja je postavljena kamera i od 27. oktobra ona je u funkciji i svi zainteresovani građani preko video strima na sajtu Grada Zrenjanina mogu uživo pratiti izvođenje radova na postrojenju. Do sada smo bili otvoreni prema javnosti u vezi svih informacija vezanih za izgradnju postrojenja, tako će biti i ubuduće, a uživo prenos je prilika da svi građani koji žele prate tok radova na gradilištu, a naročito oni koji i dalje imaju rezerve i skeptični su kako po pitanju izgradnje postrojenja tako i po pitanju završetka celokupnog projekta kojim će biti rešen višedecenijski problem stanovnika našeg grada sa vodom za piće- rekao je Siniša Gajin.