buduci-objekat-za-smestaj-pumpi3Zrenjanin- Radovi na gradilištu postrojenja za prečišćavanje pitke vode odvijaju se u skladu sa predviđenom dinamikom i dosadašnje česte promene vremenskih prilika nisu uticale na realizaciju postavljenih ciljeva.
Nakon završetka betoniranja pregradnih i spoljnih zidova bazeПрегледna za prijem sirove vode, izbetonirane su i sve tri pasarele iznad vodenog dela bazena i sada se vrše pripremni radovi za betoniranje i samo betoniranje nadvišenja i krovnog dela ovog bazena.
Tokom vikenda je na podložnom betonu temeljne ploče budućeg objekta za smeštaj opreme za jonsku izmenu, kao i nekoliko dana ranije na budućem objektu za smeštaj opreme za ultrafiltraciju i reverznu osmozu, prvo ugrađena armatura a potom i izlivena temeljna ploča objekta.

temeljne-ploce-oba-objekta-i-bazen-sirove-vode2U sklopu bazena pitke vode urađeni su krilni armirano-betonski zidovi koji treba da prime jedan deo pritiska zemlje kojom će biti pokriven bazen pitke vode sa strane i po vrhu, da bi se bazen i voda u bazenu zaštitili od temperaturnih promena.

 

krilni-zid-u-sklopu-bazena-pitke-vode1-1_800x513Pored bazena pitke vode počela je izgradnja objekta za mašinsko odeljenje, odnosno za pumpe za sva hidraulična kretanja vode unutar samog postrojenja za prečišćavanje vode i potiskivanje vode iz bazena u gradsku mrežu.

Podsećamo, svi zainteresovani mogu uživo pratiti izvođenje radova na postrojenju za prečišćavanje pitke vode preko dve kamere koje su postavljene na gradilištu, a čiji se video strimovi nalaze na sajtu grada Zrenjanina.