koverta-opomena_799_600Zrenjanin- Početkom prošle nedelje JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin je poslala opomene i na kućne adrese oko 700 korisnika u naseljenim mestima grada Zrenjanina, jer nisu tokom minimum dva redovna očitavanja vodomera, u julu i oktobru mesecu ove godine, omogućili našim čitačima pristup vodomeru i očitavanje istog, i nisu postupili po obaveštenju ostavljenom od strane čitača da jave stanje svojih vodomera. Ovo je nastavak akcije opominjanja koja je započeta slanjem oko 600 opomena korisnicima u Zrenjaninu.

opomena-vodovod_450_600Pomenutim korisnicima vodomer nije očitan zbog jednog od sledećih razloga: što je objekat bio zaključan, što je poklopac šahta u kom se nalazi vodomer bio zaključan ili zatrpan predmetima, ili što nije bio moguć pristup vodomeru jer je pod vodom, zatrpan šutom ili đubretom.
Prema „Odluci o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda“, koju je donela Skupština grada Zrenjanina (u daljem tekstu: Odluka), korisnik je dužan da omogući očitavanje vodomera (član 30. Odluke), a prema istoj JKP „Vodovod i kanalizacija“ je dužna da minimum jednom u toku 6 meseci izvrši očitavanje vodomera.

Pošto je za naseljena mesta oktobarsko očitavanje poslednje u ovoj godini, mi smo bili prinuđeni da opomenemo korisnike da nam jave stanje svojih vodomera ili da dogovore posetu čitača da bi u skladu sa potrošnjom u prethodnom periodu mogli da odredimo pravilne akontacije koje će se naplaćivati u toku zimskog perioda, odnosno do prvog očitavanja u martu ili aprilu naredne godine, a i da ispunimo i našu obavezu propisanu Odlukom.

Naglašavamo da slanje opomena nije obaveza, već gest naše dobre volje da dođe do očitavanja vodomera i želja da se izbegne situacija, a koju propisuje Odluka, da korisnike koji nisu omogućili očitavanja prijavimo nadležnoj komunalnoj inspekciji koja im zbog toga može izreći novčanu kaznu u iznosu od 5000 dinara (član 66.stav 1. tačka 14. i član 66. stav 4. Odluke).
Po prijemu opomene korisnici mogu da jave stanje vodomera na jedan od brojeva telefona: 535-773, 593-003, 530-344 (7-15 č), SMS porukom na: 064/811 60 99 ili slanjem mejla na: sluzba.ocitavanja@vikzr.rs (obe usluge dostupne 24 č). Ukoliko stanje javljaju sms porukom ili mejlom moraju navesti ime i prezime, adresu, mesto i stanje vodomera.

Ukoliko nisu u mogućnosti da sami očitaju stanje vodomera korisnici mogu kontaktirati Službu očitavanja vodomera našeg preduzeća na telefon 535-773 i dogovoriti posetu čitača.
Korisnike koji ne postupe po gore navedenom u roku od 5 dana od prijema opomene, ne jave stanje stanje ili ne dogovore posetu čitača, JKP „Vodovod i kanalizacija“ će biti primorana da ih, prema gore navedenom, prijavi komunalnoj inspekciji.
Ukoliko i nakon toga korisnici ne omoguće očitavanje vodomera bićemo prinuđeni da im uskratimo pružanje komunalne usluge, odnosno da ih isključimo sa vodovodne mreže (član 49. Odluke).
Napominjemo da troškovi isključenja sa mreže i ponovnog priključenja padaju na teret korisnika (član 50. Odluke).