sps-logoPolitika- Na  sastanku  članica Foruma žena SPS-a, kojim je predsedavala predsednica  Željka Milošević, početkom novembra meseca,  uspostavljena je saradnja sa sekcijom žena Saveza samostalnih sindikata grada Zrenjanina i opštine, a ispred kog je na sastanku i  prisustvovala Jadranka Svirčev, koja je i predsednica ove sekcije i članica veća sekcije žena pokrajine Vojvodine. Tada je dogovoreno da FOŽ SPS-a  iz Zrenjanina podrži akciju pod nazivom „Kaži ženo šta te muči“ koju organizuje sekcija žena  Saveza samostalnih sindikata. Cilj ove akcije, a kojoj su se pridružile i članice FOŽ  je bio  da se podigne svest kod žena kada su u pitanju problemi sa kojima se suočavaju na radnom mestu, kao penzionerke, žene različitih životnih doba i položaja, nezaposlene i dr.,  i kroz ovakvu zajedničku  saradnju trebalo je da se skrene pažnja javnosti na bitne poruke koje bi morale da nas zanimaju, a to je borba žena za bolji položaj u društvu, a samim tim i  kvalitetnijem  životu. Anketne kutije tokom ove akcije postavljene su u pojedinim institucijama u Zrenjaninu, kao i u opštinama  Žitište i Sečanj, a žene imaju priliku da  na papiru napišu sa kojim problemima se susreću bilo na poslu, kod kuće, u okruženju i dr. Neke od kutija su pokupljene, a neke u institucijama ostaju do kraja godine. Otvaranju kutija pristupiće se kada sve budu pokupljene sa terena. Očekujemo korektan odziv i rezultate na osnovu kojih možemo da vidimo šta žene najviše muči, kako da delujemo u narednom periodu i na koji način možemo pomoći da se prevaziđu problemi, rekla je Željka Milošević.  Uskoro predstoji novi plan rada  i ciljevi, a takođe i nastavaka saradnje sa sekcijom žena Saveza samostalnih sindikata grada Zrenjanina i opštine.