Politika- Kampanja “ 16 dana“, obuhvata četiri važna međunarodna datuma i to: 25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 1. decembar – Svetski dan borbe protiv AIDS-a, 3. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetima, 6. decembar – Godišnjica Montrealskog masakra i 10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava i isti povezuju žene, nasilje i ljudska prava.

FOŽ SPS Zrenjanin, svojim zalaganjem daje podršku aktivnostima u okviru kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”. Simboličnim povezivanjem ovih datuma želi se istaći da je nasilje nad ženama jedan od vidova kršenja ljudskih prava. Žene stradaju u svojoj kući, u svom dvorištu, na svojim radnim mestima. Stradaju od onih kojima pružaju ljubav, poštovanje i poverenje, a to su njihovi partneri, očevi, bivši muževi, odnosno oni sa kojima dele ili su delile život. Život bez nasilja je naše osnovno ljudsko pravo i borba protiv nasilja nad ženama je moralna obaveza svih nas. Akcije koje sporovodi Forum žena SPS-a imaju za cilj da se pomogne ženama koje su ugrožene, istakla je Željka Milošević, predsednica FOŽ SPS u Zrenjaninu. Ekonomsko osnaživanje žena je takođe neophodno u okviru ove kampanje naglasiti, jer ekonomski nezavisna žena može da se izbori lakše sa ovim problemom koji se sve više javlja u našem društvu. Humanitarnim akcijama, kao što su prikupljanje osnovnih životnih namirnica, garderobe, edukacijama i pravnim savetima učestvujemo aktivno u ovoj kampanji.
Nasilje nad ženama je veliki problem u Srbiji i nije dovoljno da se ovim problemom bavimo samo ovih 16 dana, već „365 dana u godini „.

-Potrebna nam je stalna i aktivna edukacija čitavog društva da je bilo kakvo nasilje nad ženama nedopustivo. Ovim akcijama želimo da ohrabrimo žene da prijave nasilje . Svi zajedno moramo ohrabriti žene da ne trpe i ne prikrivaju nasilje kome su izložene. Osnovni zadatak celokupnog društva trebao bi biti edukacija svih, još u sveri osnovnog obrazovanja, a kasnije samo razvijati i nadgrađivati svest o značaju i ulozi žena u društvu.Moramo izgraditi institucije o zaštiti žena, a eventualne počinioce nasilja kazniti, dodala je na kraju Željka Milošević.