kulturni-centarZrenjanin- Kulturni centar Zrenjanina raspisuje konkurs za samostalne i grupne izložbe za izlagačku 2017. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju svi likovni, primenjeni i multimedijalni akademski umetnici, grupe i udruženja likovnih umetnika. Konkurs je otvoren do 23. januara 2017. godine.

 

Dokumentacija za konkurs treba da sadrži:

– Profesionalnu biografiju autora;
– Sažetu koncepciju izložbe;
– Tehnički opis izložbe (broj slika, panoa, radova, njihove dimenzije, broj potrebnih postolja, dodatna potrebna oprema…);
– Kontakt adresu, i-mejl adresu i telefon;
– Fotografije radova koji se predlažu za izložbu, sa naznačenim dimenzijama, tehnikom i godinom nastanka;
– Po mogućnosti, katalog i fotografije sa prethodne postavke izložbe.

Konkursni materijal se može dostaviti na elektronsku adresu:

sandra.banjanin@gmail.com  , ili poštom na:

Kulturni centar Zrenjanina
(za likovni konkurs)
Narodne omladine 1
23 000 Zrenjanin

Ukoliko se šalje poštom, sav meterijal dostaviti i u elektronskom obliku (na kompakt disku, 300 dpi). Konkursni materijal se ne vraća, a nepotpuni konkursni materijal neće biti razmatran. Poslate fotografije će biti korišćene za štampani materijal i grafička rešenja za promociju izložbe.

O odabiru izložbi odlučuje Umetnički savet Izložbenog salona Kulturnog centra Zrenjanina. Svi prijavljeni autori će biti obavešteni o rezultatima konkursa putem i-mejla do kraja januara 2017.godine.
Kulturni centar Zrenjanina se obavezuje da postavi izložbu, organizuje otvaranje, medijsku podršku i štampa propratni materijal u skladu sa mogućnostima. Oko pojedinosti svake izložbe pojedinčano, dogovaraće se autor i urednica programa vizuelne umetnosti. Za dodatne informacije, pozvati: 064.811.64.60 (Sandra Banjanin).