promocija-zr-mladi-su-zakonResurs centar za Srednjebanatski, Severnobački i Severnobanatski okrug,  u saradnji sa Zrenjaninskom omladinskom razvojnom organizacijom – ZORO, Kancelarijom za mlade Grada Subotice, 20. decembra,  na  promociji u Kulturnom centru Zrenjanina najavili su konkurs „MLADI SU ZAKON“ za omladinske volonterske projekte.  Svoje predloge moći će da prijave registrovana udruženja mladih i neformalne grupe mladih do 15. januara 2017. godine.

naslovna_800_532Na konkurs mogu da se prijave udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su đački i studentski parlamenti, omladinske sekcije i druge grupe mladih sa teritorije Srednjebanatstkog, Severnobačkog i Severnobanatskog okruga. Neformalne grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

Vrednost jednog projekta može iznositi između 40.000,00 i 100.000,00 dinara.

on_800_532-Ovo je sedma godina kako se realizuje konkurs, ukupan iznos raspoloživih sredstava za finansiranje omladinskih volonterskih projekata u Srednjebanatskom, Severnobačkom i Severnobanatskom okrugu je 900.000 dinara. Promocije smo održali u Kikindi, Subotici, danas i u Zrenjaninu. Nakon dostavljanja razvijenog predloga projekta, komisija koju formira Resurs centar za Srednjebanatski, Severnobački i Severnobanatski okrug, odabraće najmanje 15 omladinskih volonterskih projekata koji će biti finansirani u Srednjebanatskom, Severnobačkom i Severnobanatskom okrugu-rekao je Dragan Ikodijević ispred Resurs centara.

publika_800_532Ako ste kreativni, hrabri, humani, ako želite da omogućite kvalitetniji život vršnjacima, mladima, ali i drugim sugrađanima u svojoj lokalnoj zajednici i imate između 15 i 30 godina, učestvujte u programu MLADI SU ZAKON.

TEME KONKURSA:

-Učestvujete u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme ili drugih prostora od javnog interesa
-Učestvujete u akcijama zaštite životne sredine
-Promovišete očuvanje kulturne baštine
-Promovišete međugeneracijsku saradnju
-Promovišete razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve mlade
-Promovišete zdrave i bezbedne stilove života
-Organizujete ICT edukaciju
-Promovišete solidarnost i humanost

KO MOŽE DA SE PRIJAVI:

Na konkurs se mogu prijaviti udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih sa teritorije Srednjebanatskog, Severnobačkog i Severnobanatskog okruga. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.
ŠTA DOSTAVLjATE NA KONKURS?

Na konkurs se dostavlja popunjen obrazac za pisanje predloga omladinskog volonterskog projekta.

KAKO DA SE PRIJAVITE?

Prijavite se na konkurs slanjem popunjenog obrasca za pisanje predloga ideje omladinskog volonterskog projekta do 15. januara 2017. godine na email: ldasubotica@aldaintranet.org, ili poštom na sledeću adresu: Centar lokalne demokratije Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica, sa naznakom: „MLADI SU ZAKON – prijava na konkurs“.
U razmatranje će biti uzete samo potpuno popunjene prijave, a prijave koje su podnete van roka za konkurisanje ili su dostavljene na način koji nije u skladu sa pravilima konkursa neće biti razmatrane.

VREME REALIZACIJE, IZNOS SREDSTAVA I SMERNICE ZA PRIPREMU BUDžETA

Predloženi omladinski volonterski projekti treba da budu sprovedeni u periodu od 16. februara do 15. maja 2017. godine.
PROCENA I ODABIR PROJEKATA

Sve odabrane volonterske grupe biće pozvane na obuku za pisanje projekata (razvijanje projektnih ideja u predloge projekata) i upravljanja projektnim ciklusom, koja će biti realizovana u periodu 21. januar – 05. februar 2017. godine. Po završenoj obuci, volonterske grupe dostavljaju Resurs centru predlog projekta koji se predlaže za finansiranje.
Konačni rezultati konkursa, odnosno predlog projekata koji će biti finansirani biće objavljeni 15. februara 2017. godine.
Sve učesnike konkursa Resurs centar za Srednjebanatski, Severnobački i Severnobanatski okrug će obavestiti o rezultatima, a lista udruženja mladih i neformalnih omladinskih grupa čiji će omladinski volonterski projekti biti finansirani biće objavljena na sajtu Resurs centra www.lda-subotica.org, zatim na sajtu Ministarstva omladine i sporta, omladinskom portalu www.mos.gov.rs/mladisuzakon, kao i sajtu ovogodišnjeg Nacionalnog programa volontiranja mladih www.kampovi.mis.org.rs .

 

Program MLADI SU ZAKON ima za cilj podsticanje aktivizma, volontiranja i pružanja podrške mladima da doprinesu boljem životu u mestu u kome žive. Zato prijavite i vi vašu volontersku akciju!