Zrenjanin- Umetnički radovi nastali u prethodne tri godine na fotografskoj koloniji u selu Orlovat, a koji su deo kolekcije Legata Uroša Predića, po prvi put će biti predstavljeni publici u Srbiji na izložbi “Dislokacije: fotografska kolonija u Orlovatu” u Savremenoj galeriji Zrenjanin. Otvaranje izložbe zakazano je za 23. januar 2017. u 19 sati, a izložba će trajati do 23. februara.

Izložba “Dislokacije: fotografska kolonija u Orlovatu”, u organizaciji kustoskog dua maramaida (Maida Gruden i Mara Prohaska Marković) obuhvata radove dvanaest umetnika i jednog umetničkog para. Na izložbi će učestvovati afirmisani umetnici i njihove mlađe kolege: Andrea Palašti, diSTRUKTURA, Ivan Arsenijević, Nidaa Aboulhosn, Ivan Petrović, Stefana Savić, Goran Micevski, Nina Todorović, Mihailo Vasiljević, Aleksandrija Ajduković, Miljan Vuletić, Nevena Popović i Denis Jeremić.

Predstavljeni radovi, realizovani u komunikaciji sa lokalnim stanovništvom i kontekstom, uključuju različite aspekte fotografije kao dokumenta, arhivskog predmeta, komunikativnog sredstva, metode za istraživanje vizuelne percepcije i kulturnih konvencija. Svakodnevni život žitelja sela i došljaka, njihovo okruženje, zanimanja i interesovanja, prikazani su kroz fotografske žanrove, kao što su pejzaž, žanr scene, portreti. Na taj način jedno selo u Vojvodini oživljeno je brojnim vizurama zasnovanim na različitim percepcijama, iskustvima i senzibilitetima umetnika.

“Kontekst i rad sa kontekstom danas predstavlja jedan od krucijalnih elemenata savremene umetničke prakse. Kroz rezidencijalne programe i umetničke kolonije uloga konteksta se ispoljava u višeslojnim relacijama. Umetnički radovi na tim manifestacijama često nastaju u povezivanju umetnika sa prostorom, pejažom, arhitekturom, istorijom, specifičnostima mesta u kome su se našli, a posebne veze se ostvaruju u komunikaciji sa ljudima – lokalnim stanovništvom – bez kojih ovi umetnički radovi ne bi mogli biti izvedeni”, navode kustoskinje u tekstu u katalogu.

 

 

Njihovo prethodno iskustvo u organizaciji tradicionalnih likovnih kolonija pokazalo je da su umetnici koji su radili u mediju fotografije integrisali svoju praksu u selo i uspostavili komunikaciju sa meštanima kroz neposredan i interaktivan pristup. Zbog toga su 2014. godine osnovale fotografsku koloniju u Orlovatu sa ciljem da se ispitaju i razviju potencijali fotografskog medija. Pored umetnika u selu je boravila i psihološkinja Dubravka Radusinović koja je realizovala psihološko-fotografske radionice sa mladim žiteljima sela zasnovane na posmatranju i razumevanju tuđih, i kreiranju sopstvenih fotografija.

Radovi sa prve fotografske kolonije u Orlovatu predstavljeni su u Srpskom kulturnom centru u Parizu 2015. godine u okviru izložbe “Serbie: Photo”.

Koloniju su podržali: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Društvo zavičajaca Orlovat, Mesna zajednica Orlovat, OŠ Uroš Predić Orlovat, Uruženje Kulturna periferija, agencija Earth PR i žitelji Orlovata.