Zrenjanin- Obaveštavaju se sva izbegla i interno raseljena lica koja imaju boravište odnosno prebivalište na teritoriji grada Zrenjanina, da je Pokrajinski fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima objavio:

-Javni poziv za dodelu građevinskog materijala izbeglim, prognanim i raseljenim licima koji imaju stambeni objekat u vlasništvu i

-Javni poziv za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje izbeglim, prognanim i raseljenim licima.

Javni pozivi su otvoreni do 16. februara 2017. godine.

Obrasci i sve dodatne informacije mogu se dobiti kod poverenika za izbeglice i migracije u gradskoj upravi grada Zrenjanina i na broj telefona 315 0207 ili u Fondu za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima u Novom sadu, Bulevar Mihajla Pupina 25, na broj telefona 021/475 42 95 ili na web sajtu Fonda www.fondajnfort.rs .

Poverenik za izbeglice  i migracije u Gradskoj upravi grada Zrenjanina je Vjerka Hrubik.