Zrenjanin- U velikoj sali Gradske narodne biblioteke „Žarko Zrenjanin“, u utorak 17. janara od 14 časova organizovan je razgovor sa srednjoškolcima i studentima o novoj publikaciji Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije – „Mitovi o Evropskoj uniji”, o dezinformacijama o EU koje vladaju u delu domaće javnosti kao i o prilikama za studiranje u Evropskoj uniji koje su na raspolaganju našim studentima.

Sa prisutnima će razgovarati:

Ivana Đurić, Sektor za komunikacije Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije

Goran Bogunović iz Fondacije Tempus koja u Srbiji realizuje aktivnosti programa Erazmus +, programa EU koji finansira projekte za saradnju iz obrazovanja i sporta, i one namenjene mladima.

 

Debata je deo aktivnosti projekta “EUTEKA – EU u vašoj biblioteci”, čiji je cilj da podstakne javne biblioteke u Srbiji da građanima pruže informacije o Evropskoj uniji. Gradska narodna biblioteka “Žarko Zrenjanin” deo je Euteka bibliotečke mreže i tokom ovog javnog razgovora upravi biblioteke biće uručena Euteka polica, kao deo Donacije Evropske unije u Republici Srbiji.