Zrenjanin- Zimska služba JKP“Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin, radi u periodu od 15 novembra do 15 marta. Programom održavanja ulica u zimskom periodu predviđeno je iznošenje snega iz ulica užeg centra grada, kao i čišćenje i uklanjanje snega i leda sa javnih površina (trotoari, parkinzi, biciklističke staze, stepeništa na mostovima i nadvožnjacima), posipanje javnih površina odgovarajućim sredstvima (so i kameni agregat) radi sprečavanja stvaranja poledice i kliznih mesta, razgrtanje i odnošenje snega iz užeg centra grada kada snežni pokrivač dostigne 50 cm ili smeta pešacima, biciklistima i ostalim učesnicima u saobraćaju.

Za održavanje ulica u zimskom periodu angažovan je veći broj radnika, kao i komplet mehanizacija (kamioni „Zastava“, kiperi, posipači soli, traktori IMT 560, traktori „Antonio Karraro“, skip, Bob-Cat i top za sneg). JKP“Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin spremno je dočekalo prve snežne padavine i ekipe zimske službe odmah su izašle na teren u ranim jutarnjim satima (8. na 9.januar 2017.godine). Redovno solimo i čistimo biciklističke staze, trotoare, autobuska stajališta, pešačke mostove sa stepeništima i druge mostove iz programa održavanja, pešačke i biciklističke prelaze, kao i ostale površine koje su u planu i programu održavanja ulica u zimskom periodu. Noćas je zimska služba očistila komplet Bagljaš sa leve i desne strane (biciklističke staze i trotoare), staze u Šećeranskom parku ,trotare na Žitnom Trgu, trotoare i biciklističke staze kod Dečijeg dispanzera, i druge površine iz programa održavanja.Takođe, posipana je mešavina soli i kamenog agregata i dopunjavani su spremnici za so koji se nalaze na više lokacija u gradu, a isti omogaćavaju efikasniji rad zimske službe.
Prioritet održavanja u zimskoj službi imaju ulice iz I prvog stepena održavanja (uži centar) i svi mostovi iz programa održavanja, javno prometne površine uz magistralu, ostale javno prometne površine iz programa iz II stepena održavanja, kao i ulice III stepena održavanja po nalogu nadzornog organa.