Politika- Dragan Vulešević  iz redova Socijalista iz Zrenjanina, imenovan je za gradskog većnika za resore turizam i saobraćaj .

Zrenjanin ima dosta mogućnosti  da upotpuni  i proširi svoju turističku  ponudu , bilo da se radi o manifestacijama ili  prezentaciji samog grada i okoline, rekao je Dragan Vulešević. Naravno,  to je direktno uslovljeno sredstvima, ali postoji dosta stvari koje se mogu unaprediti sa vrlo malo sredstava i to će biti fokus našeg rada. Svi koji dođu u Zrenjanin, odu zadovoljniji nego što su očekivali, što svakako govori da smo dobri domaćini.  Treba dosta raditi na marketingu i promociji turizma u Zrenjaninu, što nam je i svakako zadatak za naredni period  koji moramo kvalitetno odraditi. Što se tiče gradskog i međumesnog saobraćaja, generalno smo zadovoljni ali ćemo nastojati da kvalitet usluga podignemo na još veći nivo kako bi građani bili zadovoljni, a njihova sigurnost u saobraćaju nam je na prvom mestu. Što se tiče taksi prevoznika, borićemo se da svi taksisti rade u skladu sa  zakonom i poradićemo na nestanku tzv.divljih taksista. Takođe, u gradu ćemo raditi na obeležavanju sa smernica ka bitnim istorijskim, kulturnim, sporstskim i drugim spomenicima i objektima kako bi građani iz drugih mesta mogli lakše da se snalaze.  Zrenjanin ima dobar geografski položaj, u blizini su mu dva velika grada, Beograd i Novi Sad, reku Begej, bogatu istoriju grada, a samim tim i mnoštvo mogućnosti za njegov razvoj sa svih aspekata, a u mojoj nadležnosti je razvoj turizma i saobraćaja svakako ću raditi na tome da Zrenjanin bude prepoznatljiv grad ne samo u okolini već i u Evropi – istakao je Vulešević.