NOVI DSS

Predsednik GO Novog DSS-a Zrenjanin Zoran Sandić, oglasio se povodom današnjeg poposivanje Ugovora o realizaciji projekta prečišćavanja vode za piće u Zrenjaninu sa kompanijom „Metito“ iz UAE.

„Na žalost, nastavlja se stara praksa da se sednica Skupštine grada zakazuje dan za dan i da se odbornicima ne daje dovoljno vremena da se pripreme za predloženi dnevni red. Obično to bude slučaj kao što je sa sednicom koja je zakazana za 05.07. (utorak), kada je na dnevnom redu tema koja je od izuzetne važnosti za građane našeg grada. Iz navedenog razloga, odbornička grupa Novog DSS-a je donela odluku da ne učestvuje na ovako sazvanoj i pripremljenoj sednici Skupštine grada, na kojoj je najvažnija tačka USVAJANjE NACRTA UGOVORA O REALIZACIJI PROJEKTA PREČIŠĆAVANjA VODE ZA PIĆE U ZRENjANINU. Ovako važna tema, koja je u opštem interesu, iziskuje ozbiljan i transparentan pristup. Posle neuspele epizode sa Grupom „Zilio“ i propalog projekta, sada smo na nekom novom početku. Posao koji kao rezultat treba da ima zdravu i ispravnu pijaću vodu u našem gradu, ovaj put lokalna vlast u saradnji sa Vladom RS poverava firmi iz UAE Metito, odnosno ćerki firmi Pannonian Water doo Beograd. Ovaj posao dobija pomenuta firma na osnovu međudržavnog sporazuma između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata koji je potpisan 17. februara 2013. godine, kao i na osnovu potpisanog memoranduma o razumevanju u vezi izgradnje projekta za tretman vode i otpadnih voda u Srbiji između našeg nadležnog ministarstva i firme Metito. Ovakve vrste sporazuma ne podležu javnim nabavkama, javnim tenderima, javnim nadmetanjima ili nečim drugim što je predviđeno nacionalnim zakonodavstvom. Smatramo da je ovo rešenje, kao i prethodno, nametnuto Zrenjanincima i OVAKO VAŽAN POSAO JE DOBILA FIRMA BEZ REFERENCI I IKAKVOG ISKUSTVA U POSLU PREČIŠĆAVANjA VODE. Novi DSS i pored toga smatra da je dobro što je Vlada Republike Srbije obezbedila sredstva za zamenu dotrajalih azbesnih cevi i kopanje novih bunara, što i jeste preduslov za zdravu pijaću vodu, ali izražavamo veliku sumnju u firmu Pannonian Water i njenu stručnost za ovako važan i po građane Zrenjanina značajan posao Plašimo se da se opet samo vrtimo u začaranom krugu političkih igrarija vladajućeg režima. GO Novog DSS-a će u narednom periodu formirati stručni tim koji će pratiti realizaciju ovog projekta, sve stavke iz Ugovora i sve loše strane ovog projekta predočiti javnosti, od tehnologije koja se planira, do cene po kubnom metru koju će građani na kraju plaćati“, rekao je predsednik GO Novog DSS-a Zrenjanin
Zoran Sandić