Zrenjanin- Poslednjih dana intenzivirane su aktivnosti oko sistema „Begejska petlja“, koji je od strane Grada Zrenjanina poveren na održavanje JKP „Vodovod i kanalizacija“, a koje se odnose na redovno prečišćavanje vode u gradskim jezerima i uređenje njihovih obala.

U toku prošlog meseca završeni su radovi na zameni tablastih zatvarača koji sprečavaju oticanje vode iz jezera u Begej i sprečavaju dotok vode iz Begeja u jezera, a čija je zaptivna moć, posle 30 godina rada, oslabila tokom prošlogodišnje akcije zamene vode. Slabljenje zatvarača je razlog zašto prvi put prošle godine nije izvršeno prečišćavanje vode u jezeru 1 kod Žitoprodukta, i razlog niskog nivoa vode u jezeru tokom godine.
Zamenom zatvarača, za koju je grad Zrenjanin izdvojio 4,5 miliona dinara, stvoreni su uslovi da voda u jezeru 1 bude prečišćena i od tog jezera će i krenuti ovogodišnje prečišćavanje vode.

Krajem prošle nedelje izvršeno je i košenje trave podvodnom kosačicom unutar pomenutog jezera, u narednim danima sledi prikupljanje iste sa površine jezera kao i košenje trave na obalama i jezera 1 i jezera 3 u centru grada.
Primarni prečišćivač vode koji se nalazi pored jezera 1 kod Žitoprodukta je pušten u rad, i u toku je pripremna faza bistrenja vode u taložnicima prečišćivača i kada se postigne potrebna bistrina, a procene su za 7 do 10 dana, voda će početi da se pušta u jezero preko filtera, što će biti i početak prečišćavanja vode u jezerima.

Nakon prečišćavanja vode u jezeru 1, koje je planirano da traje dve nedelje, sledi i prečišćavanje vode u jezeru 3 kod Kulturnog centra.
Prečišćavanjem vode postiže se druga klasa kvaliteta vode u jezerima koja je predviđena Zakonom o vodama.
Vodi u jezeru se zamenom daje kapacitet da izdrži nepovoljne okolnosti, odnosno veliku toplotu i velike količine svetlosti, a preradom vode se mutnoća svodi na nulu, a smanjuju se i fosfati i nitriti čime se sprečava rast trave i algi koji zagađuju jezera- rekao je Siniša Gajin, dipl. inž. Rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.