Zrenjanin- Zavod za javno zdravlje prosledio je informaciju o zaraženosti komaraca virusom Zapadnog Nila, a koju im je dostavio Zavod za biocide i medicinsku ekologiju u okviru Projekta “Entomološki nadzor komaraca i detekcija izazivača vektorskih zaraznih bolesti”, kako bi bile preduzete mere zaštite stanovništva od komaraca.

Komarci su uzorkovani 21. juna 2017. godine, na pet lokaliteta na teritoriji Grada Zrenjanina i jedan uzorak je bio pozitivan na prisustvo virusa, izazivača groznice Zapadnog Nila i to na lokalitetu izletišta Šumica.

Predložene mere zavoda za biocide i medicinsku ekologiju obuhvataju biološki ili hemijski tretman larvi komaraca, suzbijanje odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje i iz aviona kao i individualne mere zaštite stanovništva.

Preporučene individualne mere zaštite stanovništva:

– Izbegavati boravak na otvorenom prostoru u vreme najveće aktivnosti komaraca (u sumrak i zoru)

– Nositi odeću dugih rukava i pantalone tokom boravka u sredini koja odgovara razvoju komaraca (pored reka, jezera, kanala, bara, u šumi…)

– Prilikom boravka u prirodi koristiti repelente u skladu sa uputstvom proizvođača.

– Postavljati zaštitne mreže na prozore i vrata.

– Čišćenje manjih kanala od korova i otpadaka i održavanje protočnosti istih, da bi voda u njima bila čista.

– Smanjiti broj komaraca oko kuća (pokrivati bazene, prazniti vodu iz saksija, burića i ostalih posuda…)

– Postaviti mreže na vetilacione otvore septičkih jama i poboljšati zaptivanje šahtova i posuda za čuvanje kišnice.

– Jednom godišnje proveriti da li su vertikale oluka zapušene.

izvor:zrenjanin.rs