Zrenjanin- Od kompanije „Sinertek“, investitora i izvršioca usluge prečišćavanja pitke vode za grad Zrenjanin, dobili smo informaciju da je rešen glavni problem zbog čega je 2004. godine voda iz gradske vodovodne mreže zabranjena za piće – PRISUSTVO ARSENA U PREČIŠĆENOJ VODI JE U OKVIRU DOZVOLjENIH GRANICA!

Ove navode potvrdila je i analiza laboratorije JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin. Prema rezultatima analize vode sa prečišćivača od 07.07.2017. godine prisustvo arsena iznosi 5 mikrograma po litri, što je dva puta manje od dozvoljene granice koja iznosi 10 mikrograma po litri. Bitno je napomenuti i da je prisustvo arsena u sirovoj vodi pre prolaska kroz prečišćivač iznosilo 100 mikrograma po litri.

 

Hemijska analiza vode u laboratoriji JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin:

 

Sirova voda, ne tretirana, pre ulaska u proces prečišćavanja (levo na slici) i izgled prečišćene vode nakon prve dve faze u postupku prečišćavanja (desno na slici)Hemijska analiza vode u laboratoriji JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin

Pored arsena, i prisustvo gvožđa u vodi je svedeno u okviru dozvoljenih granica, tj. na manje od 0,1 mg/l (gornja dozvoljena granica iznosi 0,30 mg/l), dok je prisustvo mangana i amonijom jona i dalje iznad dozvoljene granice, ali je spušteno na vrednosti koje treba da se postignu u ovoj fazi prečišćavanja vode.

Svi pomenuti rezultati su postignuti nakon testiranja samo prve dve faze procesa prečišćavanja vode u postrojenju, odnosno nakon predtretmana i ultrafiltracije.

Sirova voda, ne tretirana, pre ulaska u proces prečišćavanja (levo na slici) i izgled prečišćene vode nakon prve dve faze u postupku prečišćavanja (desno na slici)

Prema najavi investitora, od početka sledeće nedelje kreće i testiranje preostalih faza prečišćavanja, odnosno reverzne osmoze i jonoizmenjivača, kada će se vršiti dalja podešavanja pomenutih i podešavanja preostalih parametara vode.

Nastaviće se sa redovnim analizama kvaliteta vode u toku i nakon svake faze prečišćavanja, a nakon puštanja u rad kompletnog postrojenja uslediće i analiza ovlašćene laboratorije Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin.

Puštanje vode sa prečišćivača u gradsku vodovodnu mrežu uslediće nakon što Zavod za javno zdravlje potvrdi da voda sa prečišćivača ispunjava sve parametre koje propisuje pravilnik o kvalitetu vode Republike Srbije, a biće dozvoljena za piće kada zabranu ukloni ovlašćena inspekcija. Do tada će i dalje deo prečišćene vode kružiti unutar postrojenja za prečišćavanje, a deo biti ispuštan u gradsku kanalizacionu mrežu-saoštila je Služba informisanja i poslovnih komunikacija
JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.