Zrenjanin- Pogledajte spisak venčanih iz evidencije Odeljenja  za poslove matičara u Zrenjaninu.

  • Toma Carina (učenik) i Angela Homola (domaćica)
  • Zoltan Sič (bravar) i Marija Ildiko Pap (domaćica)
  • Jovan Stanojević (mašinski teh.) i Anica Đuriš (trgovinski teh.)
  • Zlatko Glišić (građevinski teh.) i Ljubica Blagojević ( profesor klavira)
  • Darko Droca (elektrotehničar automatike) i Dajana Kovačević (strukovni ekonomista)
  • Duško Vasić (mašinbravar) i Lana Pisarev (domaćica)