Politika-Stanje u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci je najbliže „vanrednom stanju“.

Gradskom odboru SRS u zadnjih nekoliko dana obratio se veći broj zaposlenih u navedenoj ustanovi sa velikom bojazni po pitanju dobijanja otkaza i sve učestalijeg mobinga, obratili su se i radi zaštite od samovolje i bahatog ponašanja v.d. direktora Zorice Ćulibrk u odnosu prema zaposlenima, koji se manifestuje stalnim pretnjama davanjem otkaza, i to uglavnom politički nepodobnima i onima koji su bili protiv njenog imenovanja na mesto v.d. direktora.
Neposredno po postavljenju je uradila novu sistematizaciju, smanjila plate zaposlenima i tako je 18.07.2017. godine donela odluku o proglašenju sedam radnika kao tehnološki višak bez jasnog obrazloženja za donošenje takve odluke. Na listi sasvim slučajno su lica koja su bila protiv njenog postavljenja, i koji nisu politički podobni. Naročito je čudno što je ista već primila u radni odnos na određeno vreme druge radnike na ista radna mesta koja je proglasila kao radna mesta za koja više ne postoji opravdana potreba. Imamo primer da je na mesto sekretarice koja je na bolovanju primljen jedan novi radnik, u računovodstvu je jedna zaposlena proglašena tehnološkim viškom, a prethodno je na isto radno mesto primljen drugi radnik- rekao je Dalibor Radosavljević, predsednik GO SRS Zrenjanini dodao: Na primedbe zaposlenih novoimenovana direktorica ne daje nikakvo obrazloženje, već radnicima upućuje pretnje otkazom. Svoju samovolju i bahatost opravdava činjenicom da ju je postavila vladajuća stranka, pa se sa pravom pitamo da li je na snazi stranačko zapošljavanje?
Ovim putem upozoravamo vladajući režim da je dužan da zaštiti prava radnika, jer u protivnom, ako dođe do radikalnih poteza sindikata, bile bi nesagledive štete za pacijente koji koriste usluge specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci.